Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xã hội học năm 2023: Các chủ đề, kết quả, ý nghĩa và vấn đề đặt ra”

20/12/2023

Ngày 07 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở 176 Thái Hà, Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu xã hội học năm 2023: Các chủ đề, kết quả, ý nghĩa và vấn đề đặt ra” nhằm phổ biến và trao đổi, thảo luận về các chủ đề, kết quả, phát hiện, ý nghĩa khoa học và thực tiễn cũng như những kinh nghiệm thu được trong năm 2023.

Tại Hội thảo, các bài tham luận với các chủ đề đa dạng nhưng đều tập trung vào các vấn đề cấp thiết hiện nay cần được ưu tiên giải quyết, với các thông tin khoa học quan trọng được đúc rút từ các đề tài nghiên cứu có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao của Viện Xã hội học. 

Các tham luận tập trung đánh giá những vấn đề xã hội nổi bật như: cơ cấu lao động trẻ ở khu vực nông thôn, định hướng nghề nghiệp, đặc điểm việc làm của thanh niên đô thị, việc làm của người khuyết tật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp, tình trạng tảo hôn của phụ nữ dân tộc thiểu số, giáo dục sức khỏe sinh sản của vị thành niên nông thôn, hành vi và thực hành bảo vệ môi trường, vấn đề thanh niên và chuyển đổi số, vấn đề sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng của người cao tuổi, chuẩn bị về tinh thần và tài chính để thích ứng cho cuộc sống nghỉ hưu,… Các bài tham luận không những cung cấp một cái nhìn tổng quát về các vấn đề nghiên cứu mà còn mở đường cho những thảo luận sâu hơn giữa các nhà khoa học tham dự hội thảo, trên cơ sở phân tích thực trạng và các chính sách hiện hành liên quan đến các vấn đề nghiên cứu, đưa ra những kết luận và khuyến nghị, gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo của Viện Xã hội học.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ có ý nghĩa quan trọng trong cập nhật tình hình chung, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn về các vấn đề cấp bách hiện nay tại Việt Nam, góp phần nâng cao hiểu biết và mối quan tâm của các nhà khoa học về các vấn đề nghiên cứu mà Viện Xã hội học thực hiện năm 2023, bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hoạch định chính sách, là nguồn tài liệu tham khảo, trích dẫn tin cậy và có giá trị.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Xã hội học tổng kết lại các kết quả thảo luận, đồng thời nêu ra những điểm nổi bật trong nghiên cứu khoa học năm 2023 của Viện, đánh giá thành tựu đạt được, những tồn tại hạn chế, cũng như gợi mở các hướng nghiên cứu của Viện trong thời gian tới. 

Nguyễn Thị Thu Hương