Hội thảo thường niên về nghiên cứu châu Á tại Toronto, Canada

25/03/2017

    Từ ngày 16-19/3, Hội Nghiên cứu châu Á tổ chức Hội thảo thường niên về nghiên cứu châu Á tại Toronto, Canada. Đây là hội thảo có quy mô lớn nhất về nghiên cứu châu Á ở tầm quốc tế, thu hút hơn hơn 3.300 học giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Hội thảo diễn ra trong 4 ngày với các phiên làm việc của 370 tiểu ban, tập trung chủ yếu vào ngành các ngành Sử học (236 tiểu ban), Nhân học (115 tiểu ban), Văn học (109 tiểu ban), Khoa học chính trị (79 tiểu ban), Xã hội học (64 tiểu ban), Nghiên cứu giới và tình dục (62 tiểu ban), và các ngành khoa học khác như: Nghiên cứu Tôn giáo, Nghiên cứu Phụ nữ, Nghiên cứu đô thị, Điện ảnh, Nghệ thuật, Quan hệ quốc tế, Truyền thông, Khảo cổ học, Kinh tế học, Giáo dục học, Ngôn ngữ, Luật học, Triết học, v.v.

 

    Các tham luận tại hội thảo đề cập đến nhiều chủ đề bao trùm như liên khu vực, liên vùng, xuyên biên giới; hay hẹp hơn như các tiểu vùng Nam Á, Đông Nam Á; hoặc trực tiếp bàn về các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Philippine, v.v. Ngành Việt Nam học được trình bày trong 6 tiểu ban độc lập, phần lớn các tham luận bàn về Việt Nam từ góc độ sử học, chính trị học và xã hội học. Đáng tiếc là với các học giả quốc tế, Việt Nam trong quá khứ được chú ý nhiều hơn Việt Nam hiện tại. Những vấn đề xã hội của Việt Nam đương đại hầu như chưa được quan tâm đúng mức.

 

    Đoàn Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Nhật Bản và Hội Nghiên cứu châu Á, gồm các đại biểu thuộc các chuyên ngành khác nhau như Xã hội học, Sử học, Nhật Bản học, Quốc tế học, Chính sách công và Giáo dục học; đến từ Viện Xã hội học, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

    Hội thảo thường niên về Nghiên cứu châu Á năm 2018 sẽ được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 22-25/3/2018. Kêu gọi viết bài bắt đầu từ tháng 6/2017. Hy vọng hội thảo thường niên năm sau sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam trong nước và quốc tế. Chi tiết hơn về hội thảo thường niên 2018 có thể xem tại: http://www.asian-studies.org/Conferences/

 

Việt Phương