Công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN lần thứ XX

05/09/2017

Kính gửi: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện Xã hội học,

 
Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 106/KHXH-CĐ của Công đoàn Viện Hàn lâm về việc triển khai tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022, đề nghị các công đoàn viên đổi avatar cá nhân trên facebook theo sologan của Đại hội (xem file đính kèm).
Trân trọng cảm ơn.
 
TM.BCH Công đoàn
Vũ Hoàng Lan