Triển khai tháng hành động vì Trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam

15/06/2017

Kính gửi: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện Xã hội học,

 
Thực hiện công văn số 51/KHXH-CĐ ngày 24/5/2017 của BCH Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN về việc triển khai tháng hành động vì Trẻ em (01/06-30/06) và ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
 
Công đoàn Viện Xã hội học kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tích cực hoạt động này bằng việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình.  
 
Ban chấp hành Công đoàn xin gửi kèm theo file công văn của BCH Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
 
TM. BCH Công đoàn
Vũ Hoàng Lan