Suy thoái kinh tế & những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay

15/06/2015
Economic Downturns and Challenges for Youth's Jobs Creation nowadays

Tác giả: Đặng Nguyên Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 123

Năm xuất bản: 2014

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Đặng Nguyên Anh