Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kì đổi mới

08/06/2015
Vietnam's Families in Rural Areas in the Renovation Period

Tác giả: Trịnh Duy Luân, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn (Chủ biên) 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 199

Năm xuất bản: 2011

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Trịnh Duy Luân, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn