IKMAS-Nippon Foundation Young Scholar Fellowship

05/09/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ  Viện Xã hội học, 

 
Phòng QLKH & HTQT xin chuyển tiếp tới các cán bộ thông tin học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Quốc gia Malaysia và Quỹ Nippon. Thông tin chi tiết xin xem trên http://www.ukm.my/ikmas/fellowship/nippon/ và các file đính kèm.
 

 Dear Prof,

 
It is with great pleasure to inform you that the Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS), National University of Malaysia (UKM) with collaboration with the Nippon Foundation, will be hosting a fellowship 'IKMAS-Nippon Foundation Young Scholar' from the 9th to the 29th October 2017 in National University of Malaysia (UKM)  for master and PhD students from CLMV countries.
 
I would appreciate if you can nominate your students for this fellowship. Information on this fellowship can be obtained from http://www.ukm.my/ikmas/fellowship/nippon/ or you can download the files that are attached with this email.
 
Closing date for application is extended to 10th September 2017. 
 
Please send the application to my email. IKMAS and The Nippon Foundation will be screening the applications after the closing date. Shortlisted candidates will be announced within two weeks after the closing date.
 
Thank you
 
Regards, 
NORINAH MOHD ALI
Senior Social Research Officer
For the Director
INSTITUTE OF MALAYSIAN AND INTERNATIONAL STUDIES
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 
tel: 03-8921 4177
fax: 03-8926 1022

Trân trọng thông báo!
 
 
TM. Phòng QLKH & HTQT
Phạm Ngọc Tân.
 
 

 

    Nội dung đang được cập nhật