Hội nghị Tổng kết Viện Xã Hội học năm 2023

20/12/2023

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đại diện các Ban ngành chức năng của Viện Hàn lâm gồm: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện Hàn lâm, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể.

Thay mặt Viện Xã hội học, PGS. TS Nguyễn Đức Vinh - Viện trưởng Viện Xã hội học trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự thảo báo cáo đã nêu lên những kết quả nổi bật mà Viện đã đạt được trong năm qua. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Viện đã thực hiện 25 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp, 2 dự án hợp tác quốc tế, nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó có 2 bài tạp chí quốc tế trong danh mục ISI. Ngoài  ra Viện còn tổ chức nhiều buổi seminar, hội thảo có sự tham gia của các diễn giả trong nước và quốc tế. Các hoạt động đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn trong năm cũng đạt được nhiều thành tích  nổi bật. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại và hạn chế của Viện như số lượng bài công bố quốc tế còn ít, cán bộ trẻ đi đào tạo tại nước ngoài chưa nhiều.

PGS. TS Nguyễn Đức Minh thay mặt Viện Hàn lâm phát biểu và đưa ra những chỉ đạo, định hướng cho Viện Xã hội học trong những năm tiếp theo. Theo đó, Viện Xã hội học cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao cả về số lượng và chất lượng các ấn phẩm quốc tế, đào tạo đội ngũ kế cận nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu của công việc đặt ra theo định hướng vị trí việc làm. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Xã hội học, PGS. TS Nguyễn Đức Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đóng góp của Lãnh đạo Viện Hàn lâm đồng thời khẳng định Ban lãnh đạo viện cùng toàn thể cán bộ sẽ tiếp tục nỗ lực đưa hoạt động của Viện ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Ngọc Thúy