Hội thảo “Vai trò văn hóa trong quản lý phát triển xã hội bền vững tỉnh Tuyên Quang”

24/08/2023

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại Thái Nguyên, Viện Xã hội học đã phối hợp với Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo “Vai trò văn hóa trong quản lý phát triển xã hội bền vững tỉnh Tuyên Quang”.

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Viện Xã hội học và các chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch huyện Hàm Yên, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, cùng đông đảo cán bộ nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên của hai đơn vị tổ chức.

Tại hội thảo, các bài tham luận đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về văn hóa cộng đồng, giá trị văn hóa cộng đồng trong phát triển xã hội bền vững; quan điểm của Đảng, Nhà nước, địa phương về vai trò của văn hóa trong phát triển cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; luận bàn về một số khía cạnh và thực trạng phát huy vai trò văn hóa cộng đồng trong thực hiện mục tiêu phát triển quản lý xã hội xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời đưa ra những gợi ý phát triển cho địa phương.

Các tham luận và thảo luận tại hội thảo đều thống nhất rằng văn hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Việc phát huy vai trò văn hóa trong quản lý phát triển xã hội bền vững khá đa dạng và khác biệt, tùy thuộc vào điều kiện của địa phương, trong đó có không ít vấn đề bất cập nổi lên trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và cơ chế thị trường hội nhập quốc tế. Tuyên Quang là tỉnh có truyền thống văn hóa đặc sắc và đa dạng, song cần tiếp tục xây dựng các chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò và tiềm năng của văn hóa cộng đồng trong vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững của tỉnh.

Nguyễn Thị Ngọc Hà