Hội thảo khoa học “Cơ sở dữ liệu của Bộ chỉ số an sinh quốc gia ở Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh

08/08/2023

Ngày 01/8/2023, tại Viện Khoa học xã hội (KHXH) vùng Nam Bộ, , Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Xây dựng Bộ chỉ số an sinh quốc gia” đã tổ chức hội thảo khoa học: “Cơ sở dữ liệu của Bộ chỉ số An sinh quốc gia ở Việt Nam” nhằm tham vấn việc thu thập, đánh giá và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Bộ Chỉ số đảm bảo an sinh quốc gia ở khu vực phía Nam.

Đây là đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Xây dựng Bộ chỉ số đảm bảo an sinh quốc gia” (Chương trình) do GS.TS Đặng Nguyên Anh làm Chủ nhiệm, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Cơ quan chủ trì, nhằm góp phần thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 51-NQ/TƯ Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. 

Hội thảo tập trung xem xét, thảo luận các nguyên tắc, phương pháp và cơ sở dữ liệu để xây dựng bộ chỉ số trên các lĩnh vực phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe; dân số, lao động và việc làm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc tham vấn áp dụng xây dựng chỉ số và rà soát cơ sở dữ liệu ở các cấp là nội dung chính của các bài trình bày. Hội thảo đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên; là cơ hội để Đề tài tiếp nhận các ý kiến, câu hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, gợi mở nhiều vấn đề mới cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. 

Các diễn giả và đại biểu tham dự đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt, chờ đợi việc hoàn thành và đưa vào ứng dụng Bộ Chỉ số đảm bảo an sinh quốc gia, góp phần đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2025 theo hướng bền vững và bao trùm, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện quyền an sinh trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội ở nước ta từ nay đến năm 2030.

Trần Nguyệt Minh Thu