Hội thảo Quốc gia “Niềm tin xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa ở Việt Nam”

10/11/2021

Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, ngày 05/11/2021, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Niềm tin xã hội trong thời kì đẩy mạnh hiện đại hóa ở Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm. GS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tới dự phát biểu khai mạc và đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo chia làm 2 phiên. Phiên 1 với 04 bài tham luận bàn về một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu niềm tin xã hội, như khái niệm, nội hàm, lý thuyết và những chủ đề nghiên cứ nổi bật, vai trò của niềm tin xã hội trong quản lý phát triển xã hội.. Ngoài ra, niềm tin xã hội cũng được đánh giá là một chủ đề tương đối khó, hiện chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Do vậy cần tiếp tục nghiên cứu, hướng tới thống nhất về khái niệm, phương pháp đo lường và có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nữa.

Phiên 2 gồm 03 bài tham luận tập trung vào một số khía cạnh thực tiễn và cụ thể của chủ đề như: niềm tin về an toàn thực phẩm, niềm tin xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19, vai trò của văn hóa cộng đồng trong xây dựng niềm tin xã hội, niềm tin vào truyền thông và dư luận xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thiết chế văn hóa, thiết chế xã hội, mức độ tương tác xã hội cũng như tính minh bạch trong chính sách quản lý là các yếu tố dẫn đến sự biến đổi niềm tin xã hội.

Kết thúc hội thảo, thay mặt Ban tổ chức, PGS.TS Nguyễn Đức Vinh - Viện trưởng Viện Xã hội học cảm ơn các diễn giả có bài trình bày, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu tham dự. Hy vọng kết quả của buổi hội thảo sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu cùng chủ đề trong tương lai, qua đó từng bước đẩy mạnh nghiên cứu về niềm tin xã hội ở Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Nguyễn Thị Ngọc Hà