Viện Xã hội học triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

11/06/2020

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Chi bộ Viện Xã hội học đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ cuối tháng 2, Chi bộ đã họp thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Xác định Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những văn kiện quan trọng nhất của Đại hội, Chi bộ đã thống nhất phân công các đảng viên giữ cương vị chủ chốt của Viện tham gia nhóm soạn thảo. Tháng 4, Chi bộ tổ chức họp lấy ý kiến góp ý lần 1 vào dự thảo báo cáo. Qua nhiều lần góp ý, chỉnh sửa, ngày 02/6/2020 Chi bộ tiếp tục họp góp ý lần cuối vào dự thảo báo cáo để nhóm soạn thảo hoàn thiện, trình Đại hội. Cũng trong cuộc họp này, Chi bộ tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Chi bộ Viện Xã hội học đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ cuối tháng 2, Chi bộ đã họp thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Xác định Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những văn kiện quan trọng nhất của Đại hội, Chi bộ đã thống nhất phân công các đảng viên giữ cương vị chủ chốt của Viện tham gia nhóm soạn thảo. Tháng 4, Chi bộ tổ chức họp lấy ý kiến góp ý lần 1 vào dự thảo báo cáo. Qua nhiều lần góp ý, chỉnh sửa, ngày 02/6/2020 Chi bộ tiếp tục họp góp ý lần cuối vào dự thảo báo cáo để nhóm soạn thảo hoàn thiện, trình Đại hội. Cũng trong cuộc họp này, Chi bộ tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của nhóm soạn thảo và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, chất lượng, cởi mở của các đảng viên trong Chi bộ. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

Cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của Đại hội, công tác nhân sự cũng được cấp ủy đặc biệt coi trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; quy trình, thủ tục được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định. Thực hiện quy trình nhân sự 3 bước, ngày 27/5/2020, dưới sự chỉ đạo và giám sát của đồng chí Lã Thị Thu Thủy - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm, đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Viện Xã hội học cùng đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm, Chi ủy đã tổ chức 3 hội nghị giới thiệu danh sách bầu nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, Cấp ủy đã lựa chọn được 5 đồng chí để giới thiệu cho Đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới.

Với sự lãnh đạo sát sao của đồng chí Bí thư Chi bộ và Cấp ủy, cùng sự vào cuộc tích cực của toàn thể đảng viên, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn thành, Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học sẽ tổ chức vào ngày 16/6/2020./.

 

Nguyễn Thị Thu Hường