Xã hội học - Số 3 (127) 2014

01/05/2015

Tổng biên tập: PGS. TS. Đặng Nguyên Anh

 

Phó Tổng biên tập: PGS. TS Vũ Mạnh Lợi

 

Hội đồng biên tập: Đặng Nguyên Anh, Phạm Văn Bích, Bùi Thế Cường, Bùi Quang Dũng, Vũ Mạnh Lợi, Trịnh Duy Luân, Mai Quỳnh Nam, Trương Xuân Trường, Nguyễn Đức Vinh

 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

 

Số trang: 111

 

Năm xuất bản: 2014

 

Tạp chí Xã hội học