Thể lệ gửi bài

01/05/2014

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC

 
Tạp chí Xã hội học trân trọng kính báo các tác giả về một số thể lệ khi gửi bài cho Tạp Chí:

1. Bài đăng trên Tạp chí Xã hội học chưa từng được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tác giả là người giữ bản quyền của bài viết và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khoa học cũng như các thông tin, số liệu, tư liệu... trong bài viết.

2. Bài được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4, sử dụng phần mềm MS Word 2003 hoặc mới hơn, phông chữ unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng 16 pt, cách đoạn 6 pt; căn lề trên: 2,5 cm, căn lề dưới: 2,5 cm, căn lề trái: 3 cm, căn lề phải: 2cm.

3. Mỗi bài gửi có độ dài không quá 15 trang theo quy định trên (bao gồm cả Tài liệu trích dẫn/Tài liệu tham khảo) và bản tóm tắt nội dung không quá 15 dòng. Yêu cầu gửi file mềm đến địa chỉ e-mail của Tòa soạn.

4. Nếu có sử dụng trích dẫn trong bài thì cuối bài phải có mục Tài liệu trích dẫn. Trong trường hợp bài viết có tài liệu tham khảo thì ở cuối bài có mục Tài liệu tham khảo thay cho Tài liệu trích dẫn.

5. Trích dẫn phải có xuất xứ, đảm bảo chính xác theo quy định. Các chú thích được đánh theo thứ tự từ 1, 2, 3,… cho đến hết bài. Chú thích thuộc trang nào để cuối trang đó (trừ trường hợp chú thích tên bài và tên tác giả).

6. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc,…).

7. Các bảng, biểu, hộp để trong bài, không để riêng thành phụ lục. Cần đánh số các bảng riêng, đánh số các biểu (sơ đồ) riêng, đánh số các hộp riêng. Ví dụ Bảng 1, Bảng 2, Biểu 1, Bảng 3, Hộp 1, Biểu 2, Bảng 4, Hộp 2, Hình 5, v.v...

8. Bài gửi Tạp chí cần ghi rõ tên các tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại và e-mail để thuận tiện cho Toà soạn liên lạc, trao đổi với tác giả.

9. Không trả lại bản thảo đối với bài không được sử dụng. Cán bộ biên tập có quyền chỉnh sửa bài theo yêu cầu của Tạp chí. Khi thấy cần thiết, cán bộ biên tập sẽ trao đổi với tác giả. Bài sẽ không được đăng nếu tác giả không chấp nhận sửa theo yêu cầu của Tạp chí.

10. ​Bản thảo cần ghi rõ họ tên tác giả/đồng tác giả, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail để Toà soạn tiện liên hệ. 

    Rất mong nhận được sự cộng tác của các tác giả!
Tạp chí Xã hội học

 

Tạp chí Xã hội học