Tạp chí Xã hội học bắt đầu được đăng tải trên website của Viện (31/01/2013)

Do số lượng và khả năng phát hành Tạp chí Xã hội học còn tương đối hạn chế so với nhu cầu đang ngày càng phát triển, bắt đầu từ tháng 4/2008, Viện Xã hội học có kế hoạch đăng tải toàn bộ nội dung các số đã xuất bản của Tạp chí Xã hội học lên website của Viện (www.ios.org.vn hoặc www.ios.ac.vn).

Tạp chí xã hội học - niềm tin của bạn đọc (31/01/2013)

Tạp chí Xã hội học ra đời cùng với Viện Xã hội học. Đến nay Tạp chí đã hơn 20 năm. Giáo sư Vũ Khiêu - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện trưởng Viện Xã hội học, đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí.

Các tin cũ hơn.............................