Tớm tắt kết quả đề tài:"Nhận thức của trẻ vị thành niên Hà Nội về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong gia đình:

12/10/2023

Loại đề tài:

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Thị THơm

Thời gian thực hiện:

1/2022 – 12/2022

Tổ chức chủ trì:

Viện Xã hội học

Mục tiêu

nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát:

Tìm hiểu nhận thức của vị thành niên Hà Nội về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong gia đình.

Mục tiêu cụ thể:

 • Làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu về nhận thức của vị thành niên trong gia đình.
 • Tìm hiểu thực trạng nhận thức của vị thành niên Hà Nội về vai trò và trách nhiệm của thân trong gia đình;
 • Phân tích một số yếu tố tác động tới nhận thức của vị thành niên Hà Nội; 
 • Kiến nghị một nội dung nhằm giúp trẻ em, gia đình và cơ quan chức năng có nhận thức, phương pháp giáo dục phù hợp.

Phương pháp

nghiên cứu:

Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là:

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu;
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng với dữ liệu được thu thập bằng hình thức trực tuyến. Bảng hỏi được soạn trên tài liệu google (google doc) và đường dẫn đến tài liệu này được giới thiệu đến từng cá nhân để trả lời trực tiếp;
 • Phương pháp nghiên cứu định tính: Đề tài PVS 10 đại diện gồm cha hoặc mẹ và 10 trẻ VTN trong mẫu khảo sát định lượng

Cỡ mẫu khảo sát:

Đề tài thu thập thông tin của 228 vị thành niên từ 14 – 18 tuổi tại Hà Nội và tiến hành phỏng vấn sâu 10 phụ huynh và 10 vị thành niên trong mẫu định lượng trên.

Địa bàn nghiên cứu:

Đề tài tiến hành nghiên cứu nhóm vị thành niên hiện đang sinh sống ở nội thành Hà Nội.

 

Tóm tắt kết quả/

phát hiện chính:

1. Nhận thức của vị thành niên về trách nhiệm trong học tập

Vị thành niên cho rằng bổn phận học tập và rèn luyện đạo đức là nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh với 92,6% ý kiến lựa chọn, tiếp đến là việc thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường (88,4%) và tham gia các hoạt động chung của lớp/trường (71,3%). Tỷ lệ trẻ vị thành niên cho rằng bổn phận của học sinh là xây dựng, bảo vệ và phát truyền thống của trường thấp nhất (38,0%). Điều này cho thấy trẻ vị thành niên quan niệm về bổn phận trong học tập còn mang tính cá nhân, chú trọng kết quả học tập nhiều hơn là hướng đến những hoạt động tập thể.

Vị thành niên Hà Nội có nhận thức chưa toàn diện về trách nhiệm của bản thân trong học tập. Phần lớn trẻ cho rằng trách nhiệm học tập là kết quả học tập và rèn luyện đạo đức mà chưa quan tâm đến những khía cạnh khác. Điều đáng lưu ý là bản thân cha mẹ vị thành niên cũng chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của trẻ trong học. Cha mẹ kỳ vọng khá lớn vào kết quả học tập của trẻ nhưng chưa chú trọng đến tính trách nhiệm của trẻ trong tập thể, cộng đồng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt về phát triển nhân cách bởi vì mỗi cá nhân không chỉ chăm lo cho lợi ích của mình mà cần quan tâm đến lợi ích của người khác và góp phần xây tạo dựng môi trường sống lành mạnh. Mặt khác, tình trạng học thêm khá nhiều của học sinh hiện nay làm cho nhiều trẻ đánh mất sự phát triển tự nhiên của trẻ thơ cũng như không có thời gian để xây dựng những kỹ năng mềm và nâng cao tính trách nhiệm của bản thân với gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

2. Nhận thức của trẻ vị thành niên Hà Nội về trách nhiệm trong việc làm

Vị thành niên Hà Nội hiện nay làm các công việc chưa nhiều, tần suất tham gia khá ít, chủ yếu là các công việc tự phục vụ bản thân do vậy các em đã chưa thể hiện được khả năng và trách nhiệm của mình đối với gia đình.

Nguyên nhân dẫn đến điều này là do trẻ không có thời gian để tham gia các công việc gia đình đặc biệt là nhóm học sinh lớp 9 và lớp 12, những học sinh trong giai đoạn chuyển cấp. Thứ hai là nhiều cha mẹ vẫn chưa san sẻ được các công việc nhà cho các em. Nhiều cha mẹ thấy con học hành nhiều nên “làm thay”, “làm hộ” mà không phân công và tạo điều kiện để trẻ có thể làm các công việc phù hợp với sức khỏe và thời gian. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế thì thuê người giúp việc do đó trẻ không có cơ hội hoặc là không nhận thức được trách nhiệm mà mình phải làm.

Thái độ của trẻ khi tham gia công việc: có 39,0% trẻ vui vẻ và tự giác thực hiện công việc giúp đỡ bố mẹ; 47,8% trẻ được bố mẹ nhắc nhở nhưng vẫn vui vẻ thực hiện; 13,2% không thích nhưng vẫn phải thực hiện.

Tỷ lệ trẻ vị thành niên nữ “vui vẻ và tự giác thực hiện” công việc được giao cao hơn trẻ vị thành niên nam (42,6% so với 34,9%), đồng thời tỷ lệ trẻ vị thành niên nữ cảm thấy bản thân “có bổn phận tham gia công việc trong gia đình” cũng cao hơn vị thành niên nam (67,2% so với 50,0%) cho thấy nhận thức về trách nhiệm của bản thân trong công việc gia đình ở trẻ vị thành niên nữ cao hơn trẻ vị thành niên nam.

3. Nhận thức của trẻ vị thành niên Hà Nội về trách nhiệm trong khía cạnh tình cảm

Trẻ vị thành niên, giai đoạn đứng trước ngưỡng cửa trở thành người lớn có những sự thay đổi lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ có suy nghĩ độc lập về các vấn đề, ý thức tự chủ dần dần mạnh mẽ, có quan điểm và chính kiến riêng. Nhận thức của trẻ vị thành niên về bổn phận, trách nhiệm trong khía cạnh tình cảm còn hạn chế. Trẻ vị thành niên quan tâm đến lòng hiếu thảo, bổn phận kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, những giá trị khác như bảo vệ uy tín của gia đình (không làm việc vi phạm pháp luật hay đạo đức ảnh hưởng đến uy tín gia đình) hay nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội thì tỷ lệ lựa chọn của vị thành niên không cao (18,4% và 16,7%).

Sự gần gũi, chia sẻ của cha mẹ là một yếu tố quan trọng góp phần giúp VTN vượt qua những khủng hoảng tuổi dậy thì đồng thời tăng cường tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội đã khiến sự liên kết, gắn bó của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình ở đô thị trở lên lỏng lẻo hơn. Nhiều trẻ VTN dành thời gian trong thế giới ảo, quan tâm và định hướng cá nhân theo các nhóm mạng xã hội hơn là những lời dạy dỗ, bảo ban của cha mẹ. Thậm chí nhiều em có thái độ phản kháng với những ý kiến của cha mẹ tạo ra sự xung đột và khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Ảnh hưởng của mạng xã hội đến đời sống của các gia đình hiện nay là một vấn đề cần được quan tâm.

Khuyến nghị:

 • Cần nâng cao nhận thức cho VTN và cha mẹ về vai trò và trách nhiệm của VTN trong gia đình. Trẻ VTN và cha mẹ cần nhận thức đầy đủ, toàn diện về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của VTN trong gia đình để việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của VTN được tốt hơn, góp phần vào sự phát triển toàn diện của VTN.
 • Cha mẹ cần phân công trách nhiệm và tạo điều kiện cũng như giám sát việc thực hiện trách nhiệm của VTN trong gia đình. Điều đó góp phân nâng cao nhận thức của VTN trong trách nhiệm. Một người có trách nhiệm sẽ luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao. Điều này rất hữu ích cho VTN cả ở hiện tại và tương lai.
 • Ảnh hưởng của mạng xã hội đến VTN mang cả khía cạnh tích cực và tiêu cực. Bên cạnh những giá trị tích cực, những điều mới mẻ phù hợp với xu thế hiện đại của xã hội thì không ít VTN sa đà trong thế giới ảo, buông lỏng hoặc không có trách nhiệm với gia đình trong cả học tập, lao động và tình cảm. Thậm chí nhiều em học tập những điều xấu trên các mạng xã hội dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đây là một vấn đề cần quan tâm trong xã hội hiện nay. Cha mẹ cần kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội để hạn chế những tác động tiêu cực cho VTN đồng thời tăng cường sự chia sẻ, gắn kết gia đình để VTN có thể chia sẻ với cha mẹ, người thân các vấn đề trong cuộc sống từ đó cha mẹ có những định hướng cũng như tạo điều kiện để VTN thực hiện trách nhiệm của bản thân một cách tốt nhất.

 

Các tin cũ hơn.............................

  Nội dung đang được cập nhật