Tóm tắt kềt quả đề tài cơ sở 2019:"Cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ"

25/12/2021

Tên đề tài

Cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ

Loại đề tài

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

đề tài

ThS. Phạm Ngọc Tân

Thời gian

thực hiện

2019

Tổ chức

chủ trì đề tài

Viện Xã hội học

Mục tiêu

nghiên cứu

- Làm rõ cơ sở lí luận về cơ cấu việc làm của thanh niên.

- Phân tích thực trạng cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn Tây Nam Bộ hiện nay và các yếu tố ảnh hưởng.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng cánh tiếp cận liên ngành giữa kinh tế học và xã hội học để nhận diện, phân tích  cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ và đã xây dựng được khung phân tích phù hợp.

Đề tài sử sụng phương pháp nghiên cứu là phân tích lại bộ số liệu của đề tài cấp Nhà nước năm 2016-2018 về “Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Mã số: KHCN/14-19/X05) kết hợp với phỏng vấn sâu và tham khảo các công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề nghiên cứu đã được công bố.

Trong quá trình xử lý và  phân tích lại bộ số liệu thứ cấp, đề tài đã tập trung phác họa được cơ bản bức tranh về cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ trong mẫu nghiên cứu (dựa vào các thông tin trả lời của 566 thanh niên từ 16-35 tuổi tại các địa bàn nông thôn: xã Vĩnh Hanh, xã An Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; xã Đa Lộc, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; xã An Thạnh, Thị xã Bến Lức, tỉnh Long An; xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; không bao gồm học sinh sinh viên và những người không làm việc).

Tóm tắt kết quả/ phát hiện chính của đề tài

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác biệt giữa các nhóm nữ và nam thanh niên trong cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam bộ trong mẫu nghiên cứu chia theo các đặc trưng nhân khẩu học.

Việc làm trong ngành công nghiệp có sự tập trung chủ yếu ở các nhóm: nữ thanh niên từ 16-24 tuổi; nữ thanh niên tốt nghiệp THCS; nữ thanh niên dân tộc Kinh; nữ thanh niên không tôn giáo; nữ thanh niên ở nhóm hiện không có chồng; nữ và nam thanh niên ở xã An Thạnh.

Việc làm trong ngành công nghiệp ít tập trung ở các nhóm: nữ thanh niên từ 31-35 tuổi; nữ thanh niên chưa từng đi học; nam thanh niên dân tộc khác; nam thanh niên có tôn giáo; nam thanh niên hiện có vợ; nam thanh niên ở xã Vĩnh Hanh và xã An Hòa.

Việc làm trong ngành dịch vụ có sự tập trung chủ yếu ở các nhóm: nữ thanh niên từ 31-35 tuổi; nữ thanh niên chưa từng đi học; nữ thanh niên có tôn giáo; nữ thanh niên hiện có chồng; nữ và nam thanh niên ở xã An Hòa; nhóm nữ và nam thanh niên ở xã Vĩnh Hanh và nhóm nữ thanh niên ở xã Bình Hòa.

Việc làm trong ngành dịch vụ ít tập trung ở các nhóm: nữ thanh niên từ 16-24 tuổi; nam thanh niên tốt nghiệp tiểu học; nữ thanh niên không tôn giáo; nam thanh niên hiện có vợ; nam thanh niên ở xã Đa Lộc và xã Hòa Lợi.

Việc làm trong ngành nông nghiệp có sự tập trung chủ yếu ở các nhóm: nam thanh niên từ 31-35 tuổi; nam thanh niên tốt nghiệp tiểu học; nam thanh niên dân tộc khác; nam thanh niên có tôn giáo; nam thanh niên ở nhóm hiện có vợ; nam thanh niên ở xã Hòa Lợi và xã Đa Lộc.

Việc làm trong ngành nông nghiệp ít tập trung chủ yếu ở các nhóm: nữ thanh niên từ 25-30 tuổi; nữ thanh niên tốt nghiệp học nghề và trung cấp trở lên; nữ thanh niên dân tộc khác; nữ thanh niên không tôn giáo; nữ thanh niên hiện không có chồng; nữ thanh niên ở xã Bình Hòa; nam thanh niên ở xã An Thạnh; đặc biệt là không có nữ thanh niên trong mẫu nghiên cứu ở các xã An Thạnh và xã An Hòa không làm việc trong ngành nông nghiệp.

Việc làm chính là “Nông nghiệp” có tỷ lệ tập trung nhiều hơn ở các nhóm: “Dân tộc khác”, “Phật giáo”, “31-35 tuổi”, “Nam giới” và “Hiện có vợ/chồng”.

Việc làm chính là “Công nhân” có tỷ lệ tập trung nhiều hơn ở các nhóm: “THPT”, “THCS”; “Nữ giới”; “Dân tộc Kinh”; “Tôn giáo khác”; “16-24 tuổi”;    “Hiện không có vợ/chồng” và “25-30 tuổi”.

Việc làm chính là “Buôn bán” có tỷ lệ tập trung nhiều hơn ở các nhóm: “Hơn trung bình”; “Chưa từng đi học”; “THPT”; “31-35 tuổi”; “Nữ” và “Hiện có vợ/chồng”.

Việc làm chính là “Phi nông nghiệp khác” có tỷ lệ tập trung nhiều hơn ở các nhóm: “Kém trung bình”; “Chưa từng đi học”; “Học nghề và Trung cấp trở lên”; “Nam”; “Phật giáo” và “Hiện có vợ/chồng”; “31-35 tuổi” và “Kinh”.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực làm việc “Tư nhân”, “Cá nhân tự làm một mình” và vị thế việc làm “làm công ăn lương”, “tự làm tự doanh” đang thu hút được nhiều nhất các thanh niên trong mẫu nghiên.

Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số yếu tố tác động đến cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam bộ, bao gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, gia đình, văn hóa, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, công nghiệp hóa, đô thị hóa và di cư.

Khuyến nghị (nếu có)

- Cần triển khai hiệu quả các chiến lược nhằm nâng cao dân trí, nâng cao trình độ học vấn của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam bộ để từ đó nâng cao nhận thức, trình độ của họ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

- Cần có nhiều hơn các chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực của nữ thanh niên nông thôn và tạo cơ hội cho họ tham gia hoạt động kinh tế, chính thức tham gia và thị trường lao động góp phần phát triển xã hội.

- Cần xây dựng chiến lược việc làm cụ thể hơn góp phần chuyển dịch cơ cấu việc làm trong quá trình thực hiện chủ trương phát triển vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm theo hướng hiện đại.

- Cần có những chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn nhằm tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa và góp phần đa dạng hóa thị trường lao động ở địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên.

- Cần có những nghiên cứu với quy mô sâu và rộng hơn nữa để phân tích rõ hơn các chiều cạnh về cơ cấu việc làm của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam bộ nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng của vùng trong bối cảnh công nghiệp hóa giai đoạn tiếp theo.

 

Phạm Ngọc Tân

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật