Lãnh đạo viện qua các thời kỳ

30/11/2023

 

GS. ĐẶNG VŨ KHIÊU
Anh hùng lao động thời kỳ Đổi Mới
Trưởng ban Ban Xã hội học (nay là Viện Xã hội học) từ 1977 - 1983
Viện trưởng (1983 - 1986)
Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (1983 - 1988)

 

buidinhthanh

 

 

 PGS. BÙI ĐÌNH THANH
 Phó Trưởng ban Ban Xã hội học (nay là Viện Xã hội học)  (1977 – 1981

 

 

 LÊ MINH
 Phó Trưởng ban Ban Xã hội học (nay là Viện Xã hội học)  (1981 – 1983)

 

 

 PGS. ĐỖ THÁI ĐỒNG
 Phó Trưởng ban Ban Xã hội học (nay là Viện Xã hội học)  (1982 - 1983)
 Phó Viện trưởng (1983 - 1984)

 

 

 NGUYỄN HƯỜNG
 Phó Trưởng ban Ban Xã hội học (nay là Viện Xã hội học)  (1982 - 1983)
 Phó Viện trưởng (1984 - 1988)

 

 

 GS.TS. ĐỖ LONG
 Phó Viện trưởng (1987 - 1989)

 

 PGS. NGUYnguyenphuoctuongỄN PHƯỚC TƯƠNG (TƯƠNG LAI)
 Viện trưởng (1988 - 1999)
 Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (1989 - 2000)
 Phó Viện trưởng phụ trách, Quyền Viện trưởng (1986 -  1987)

 

 

 NGUYỄN MINH LUẬN

 Phó Viện trưởng (1988 - 1990)

 

 

 TRẦN Y MINH
 Phó Viện trưởng (1990 - 1994)

 

phambichsan 

 

 PGS.TS. PHẠM BÍCH SAN

 Phó Viện trưởng (1992 - 1999)


trinhduyluan

 

 GS.TS. TRỊNH DUY LUÂN
 Viện trưởng (1999 đến 2010)
 Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (2000 - 2002, 2006 -    2010)
 Phó Viện trưởng (1994 - 1999)

 

maiquynhnam

 

 

 PGS.TS. MAI QUỲNH NAM
 Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (2002 -2006)
  Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (1995 - 2002)

 

buithecuong

 

 GS.TS. BÙI THẾ CƯỜNG
 Phó Viện trưởng (1999 - 2005)


nguyenhuuminh

 

 

 

 GS.TS. NGUYỄN HỮU MINH
 Phó Viện trưởng (1999 - 2005)


buiquangdung

 

 PGS.TSKH. BÙI QUANG DŨNG

 Viện trưởng (2010 - 2012)
 Phó Viện trưởng (2006 - 2010)

 

 

 

 PGS.TS. VŨ TUẤN HUY

 Phó Viện trưởng (2006 - 2009)

 

vumanhloi

 

 

 PGS.TS. VŨ MẠNH LỢI
 Phó viện trưởng (2011-2016)
 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (2007 - 2016)

 

DangNguyenAnh02

 

 

 GS.TS. ĐẶNG NGUYÊN ANH
 Viện trưởng (từ 7/2012 đến 10/2018)
 Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (từ 5/2013-10/2023)

 

Minh_Ngoc_

 

 

 PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
 Phó Viện trưởng (từ 12/2013)

Duc_Vinh

 

 

 PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC VINH

Viện trưởng Viện Xã hội học (từ 10/2018)

Phó Viện trưởng (từ 5/2017-10/2018)

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (từ 6/2014-10/2023)

 

 

 

 

 

    Nội dung đang được cập nhật