Giới thiệu Viện Xã hội học

20/08/2020

   

 

Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (gọi tắt là Viện Hàn lâm); có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

 

Viện Xã hội học chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm, sự lãnh đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Viện Xã hội học có trụ sở đặt tại số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quân Đống Đa, thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Sociology, viết tắt là IOS.

 

 

Bản đồ chỉ dẫn:

 

Bản đồ chỉ dẫn Viện Xã hội học

 

Điện thoại: 024.38568672  

 

Email: vienxahoihoc@ios.org.vn

          ios@vass.gov.vn

 

Website: http://ios.vass.gov.vn