Bộ phận Thông tin - Thư viện

13/03/2017

Bộ phận Thông tin - Thư viện 

Bộ phận Thông tin-Thư viện thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Lưu trữ và phổ biến các ấn phẩm nghiên cứu cơ bản và thực nghiệm thuộc lĩnh vực xã hội học và các lĩnh vực nghiên cứu khác thuộc các chuyên ngành khoa học xã hội ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề lý thuyết, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu phát triển của Xã hội học ở trong và ngoài nước.

2. Tiến hành các hoạt động nghiệp vụ thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của bạn đọc một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.

3. Xây dựng hệ thống thư mục tài liệu hoàn chỉnh về xã hội học và một số lĩnh vực liên ngành có liên quan, tiện lợi cho việc truy cập và khai thác thông tin phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo của Viện, và nhu cầu của bạn đọc. 

4. Xây dựng và bảo quản tốt hệ thống tư liệu trên giấy, ảnh, băng ghi âm, băng hình, phim tư liệu, tài liệu điện tử của ngành xã hội học.

5. Xây dựng hệ thống mục lục tra cứu theo phương pháp truyền thống và hiện đại đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc.

6. Giới thiệu tóm tắt chủ đề các ấn phẩm nghiên cứu như sách, tài liệu, các báo cáo khoa học thông qua hệ thống thư mục của Thư viện.

7. Tham gia các hoạt động nghiên cứu và đào tạo về xã hội học và về nghiệp vụ công tác thông tin - thư viện; Tổng quan tài liệu về các chủ đề nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các cá nhân, nhóm, tập thể nghiên cứu thuộc các Phòng và Trung tâm nghiên cứu của Viện và các đơn vị ngoài Viện Xã hội học.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý kho tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, thường xuyên cập nhật các nguồn tài liệu và cơ sở dữ liệu.

9. Tổ chức trưng bày các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu khi cần thiết để giới thiệu với độc giả những ấn phẩm nghiên cứu mới nhằm giúp người đọc đi sâu nghiên cứu và khai thác thông tin.

10. Trao đổi thông tin về ấn phẩm nghiên cứu của Viện với các cơ sở, các Trung tâm thông tin, tư liệu, thư viện thuộc Viện Hàn lâm và các thư viện khác ở trong và ngoài nước nhằm làm phong phú thêm nguồn tài liệu của Viện.

11. Quản lý, lưu giữ sách, báo, tạp chí, tư liệu, các báo cáo nghiên cứu theo nội quy Thư viện.

 

II. Giới thiệu về nguồn lực thông tin tại thư viện

Nguồn lực thông tin của Viện Xã hội học được hình thành và phát triển trong hơn 20 năm (1983-2007). Số lượng tài liệu khi mới thành lập Viện chỉ có hơn 250 bản sách, trang thiết bị của thư viện còn phải dùng chung với phòng hành chính nhưng đến nay lên tới hơn 12.500 bản (sách, tư liệu...) và nhiều loại tạp chí khác nhau. Hiện nay hàng năm Thư viện thường được bổ sung khoảng 300 cuốn sách tiếng Việt, 150 cuốn sách tiếng Anh, hơn 30 loại tạp chí Việt và khoảng 40 loại tạp chí tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.

Có thể chia toàn bộ tài liệu hiện có tại Thư viện Viện Xã hội học thành các thành phần chính như sau:

1. Từ điển, bách khoa toàn thư liên quan đến khoa học xã hội và xã hội học

2. Các sách nói về Lý thuyết, phương pháp nghiên cứu xã hội học và các sách xã hội học chuyên biệt như: xã hội học gia đình, xã hội học dân số, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học sức khoẻ.......

3. Các loại tạp chí Xã hội học, xã hội học chuyên ngành và các ngành liên quan với xã hội học

4. Các báo cáo nghiên cứu, kết quả khảo sát thực nghiệm, tài liệu chuyên khảo ...

5. Số liệu điều tra cơ bản quốc gia về dân số, niên giám thống kê, mức sống hộ gia đình, nhà ở...

6. Các tài liệu khác có liên quan đến các lĩnh vực cụ thể mà Viện nghiên cứu hàng năm như an sinh xã hội, dân chủ cơ sở, tham nhũng ...

Số lượng sách tại Thư viện (tính đến cuối năm 2009):

* Sách: khoảng 11.500 cuốn gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nga v.v.

* Tài liệu tra cứu: 350 cuốn

* Báo, tạp chí: 38 loại báo trong nước

47 loại tạp chí tiếng Việt

32 tạp chí tiếng nước ngoài

(tổng số khoảng 8.500 bản)

* Tư liệu: 2.900 cuốn

III. Cơ sở vật chất

Thư viện Viện Xã hội học đã được đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu của người dùng tin hiện nay tại thư viện. Thư viện mới chuyển đến Tầng 9, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.  Các phòng làm việc được trang bị hệ thống chiếu sáng, máy hút ẩm, điều hòa, quạt thông gió. Các phương tiện để làm việc bao gồm: 4 máy tính được nối mạng, trong đó có 2 máy tính có thể truy cập internet qua đường truyền ADSL, 1 máy in laser.

Thư viện sử dụng phần mềm WINISISI để quản lý, khai thác thông tin. Viện đã bước đầu thực hiện "Tin học hóa" công tác thông tin thư viện, xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy vi tính và internet để phục vụ bạn đọc, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu, tiến tới hiện đại hóa công tác thông tin - thư viện. Ngoài ra, bạn đọc có thể tra cứu danh mục sách của thư viện từ bên ngoài qua website của Viện Xã hội học


IV. Đội ngũ cán bộ

1. ThS. Lê Thị Hòa

2. ThS. Lê Thị Kim Dung

3. CN. Phan Thị Lan Anh