Hội Xã hội học Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về gia đình: “The Family in Modern and Global Societies: Persistence and Change”

27/05/2019

Hội Xã hội học Việt Nam (VSA) phối hợp với Ủy ban Nghiên cứu Gia đình (RC06) thuộc Hiệp hội Xã hội học Quốc tế (ISA) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Gia đình trong các xã hội hiện đại và mang tính toàn cầu: Truyền thống được bảo lưu và Biến đổi”. Thời gian dự kiến từ 17-19/10/2019, tại Hà Nội.

 

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh thế giới, đặc biệt là Việt Nam đang có sự biến đổi nhanh chóng trên nhiều mặt của đời sống xã hội nói chung và gia đình nói riêng như: sự thu hẹp về quy mô; đa dạng trong cơ cấu; giảm dần tính tương tác giữa các thành viên; tuổi kết hôn tăng dần; tuổi dậy thì và tuổi quan hệ tình dục lần đầu giảm; quan hệ tình dục trước hôn nhân dễ được chấp nhận hơn; tỉ lệ ly thân/ly hôn và tái hôn tăng; tăng số lượng gia đình khuyết và mẹ đơn thân; tỉ lệ sinh giảm; sự thay đổi vai trò giới. Gia đình trong các xã hội hiện đại ngày càng trở nên phức tạp, khó lý giải và khó dự đoán.

 

Hội thảo quốc tế nhằm mục tiêu: nhận diện những giá trị truyền thống và hiện đại của gia đình, phân tích sự biến đổi gia đình dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xác định yếu tố ảnh hưởng, dự báo xu hướng gia đình trong vài thập niên tới. Một số chủ đề chính được xác định: Khái niệm, phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu sự biến đổi gia đình; gia đình truyền thống và phi truyền thống; vai trò giới trong gia đình; các thế hệ trong gia đình; chăm sóc người cao tuổi; di cư và những ảnh hưởng tới quan hệ gia đình; gia đình đa văn hóa; ly hôn, tái hôn và góa; làm mẹ đơn thân; biến đổi gia đình và phúc lợi đối với các thành viên; giáo dục giới tính cho trẻ em; vai trò của gia đình trong giáo dục và hướng nghiệp; vấn đề tôn giáo; gia đình dân tộc thiểu số.

 

Hội thảo sẽ cung cấp thông tin, kinh nghiệm quốc tế trong nhận diện và giải quyết những vấn đề gia đình, gắn với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập; xác định xu thế, nguyện vọng, từng bước hoàn thiện hệ giá trị gia đình, hoàn thiện chính sách, qua đó góp phần xây dựng gia đình bền vững. Đồng thời, hội thảo cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các thành viên Hội Xã hội học, từ đó đóng góp tích cực hơn vào hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phản biện xã hội. Thời hạn đăng ký và nộp tóm tắt bài trình bày tại Hội thảo là 31/5/2019. Thông tin chi tiết về hội thảo đã được đăng tải trên Website của Hội Xã hội học Việt Nam (www.vsa.net.vn) và Viện Xã hội học (ios.vass.gov.vn)

 

Trần Nguyệt Minh Thu