Tập huấn phương pháp luận nghiên cứu về chăm sóc từ khía cạnh so sánh

22/05/2017

   Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộcViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Manchester Metropolitan (Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo “Tập huấn phương pháp luận nghiên cứu về chăm sóc từ khía cạnh so sánh” thuộc Dự án “Công việc chăm sóc ở các gia đình hiện đại: Những vấn đề của các thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh”.

 

    Tham dự hội thảo tập huấn có một số chuyên gia trong nước và từ Đại học Manchester Metropolitan cùng nhiều cán bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Viện Xã hội học.

 

   Chương trình tập huấn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với các bài thuyết trình sau:

 

    Bài“Sự tham gia của người sử dụng dịch vụ trong việc đảm bảo sự trung thực của nghiên cứu”(Keeping service user involvement in research honest) do GS. Hugh McLaughlin trình bày đã đề cập đến hoạt động nghiên cứu có sự tham gia của người sử dụng dịch vụ và sự ảnh hưởng của nó đến kết quả của nghiên cứu.Thực tiễn cho thấy, do đối tượng sử dụng dịch vụ rất đa dạng và họ tham gia nghiên cứu với nhiều mức độ khác nhau, các nhà nghiên cứu cần có những cách thức thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng sử dụng dịch vụ từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị cuộc nghiên cứu cho đến khi kết thúc nghiên cứu.

 

    Bài“Đạo đức và quản trị: các vấn đề trong phương pháp nghiên cứu xuyên quốc gia”(Ethics and governance: methodological issues in cross-country research) do TS. Jo-Pei Tan thuyết trình đã bàn luận một số vấn đề về đạo đức nghiên cứu, đặc biệt là việc tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu công tác xã hội (social work) và chăm sóc xã hội (social care). Những người làm công tác xã hội phải nắm vững kỹ năng đánh giá và hỗ trợ điều trị, cũng như hiểu được các nội dung lý thuyết phù hợp về mặt văn hóa nhằm đáp ứng được những nhóm người đa dạng văn hóa thông qua việc so sánh văn hóa trong đánh giá, đưa ra kết quả, thực hiện điều trị, và giải thích nguyên nhân.TS. Jo-Pei Tan cũng chỉ ra những thách thức trong thực hiện nghiên cứu xuyên quốc gia, trong nghiên cứu so sánh, nghiên cứu song ngữ và một số vấn đề khác.

 

    Với bài thuyết trình“Chăm sóc người cao tuổi trong xã hội Việt Nam đang già hóa dân số từ khía cạnh thể chế và cấu trúc”, TS. Trần Thị Minh Thi đã nhấn mạnh đến vai trò của Nhà nước trong hoạt động chăm sóc người cao tuổi qua việc ban hành các chính sách có liên quan, đồng thời giới thiệu các mô hình chăm sóc người cao tuổi chủ yếu hiện nay như chăm sóc sức khỏe tại gia đình, cộng đồng, chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội (khu vực công) và chăm sóc tại khu vực tư nhân.

 

    Bài thuyết trình“Đo lường giá trị kinh tế của công việc không được trả công trong gia đình Việt Nam”của TS. Trần Thị Hồng đã giới thiệu phương pháp thu thập số liệu bằng phương pháp ghi nhật ký, phương pháp tính tổng giá trị thay thế, phương pháp tính giá cả thay thế chuyên biệt và phương pháp tính chi phí cơ hội. Nội dung trình bày còn bao gồm một số ví dụ cụ thể về ứng dụng những phương pháp này trong nghiên cứu gia đình Việt Nam.

 

    Cuối cùng, bài thuyết trình “Chăm sóc người cao tuổi trong các cơ sở dịch vụ tập trung tại Hà Nội”của ThS. Nguyễn Hà Đông đã phân tích một số mô hình chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam hiên nay như mô hình của ngành y tế, mô hình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mô hình của khu vực tư nhân và của các hội, đoàn thể. Diễn giả cũng cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng, nhất là ở những thành phố lớn như Hà Nội.

 

    Các trao đổi và chia sẻ tại hội thảo liên quan đến phương pháp và kết quả nghiên trong bối cảnh Việt Nam hiện nay cũng như những kiến thức và kinh nghiệm từ nghiên cứu chăm sóc ở Vương quốc Anh rất có ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ trẻ hai Viện.

 

Nguyễn Quang Tuấn

Các tin cũ hơn.............................