Hội thảo “An sinh xã hội hướng tới phát triển bền vững và tương lai tươi sáng cho mọi người”

05/04/2017

    Ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “An sinh xã hội (ASXH) hướng tới phát triển bền vững và tương lai tươi sáng cho mọi người”.

 

    Mục tiêu của hội thảo nhằm: 1) Nhận dạng các vấn đề ASXH trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực trong kỷ nguyên số và khả năng mở rộng ASXH đến mọi người dân, hướng tới phát triển bền vững và tương lai tươi sáng; 2) Tìm hiểu tác động của quá trình trên đến ASXH cho một số nhóm đối tượng đặc thù trong các nước thành viên APEC; 3) Xây dựng sự đồng thuận về định hướng hoàn thiện chính sách ASXH của các nước thành viên APEC và xác định các can thiệp cần thiết trong thời kỳ tới. Khai mạc hội thảo báo cáo đề dẫn do ông Lưu Quang Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội trình bày đã nhấn mạnh đến vấn đề ASXH trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và kỷ nguyên số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có 4,1 tỷ người (chiếm 56% dân số thế giới), trong đó có 2,8 tỷ người trong độ tuổi lao động, 489 triệu người cao tuổi, 560 triệu người khuyết tật và 59 triệu người di cư (chiếm ¼ số người di cư toàn cầu) cần đến độ bao phủ của hệ thống ASXH với cam kết xây dựng “các sàn ASCH hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia” theo như tinh thần Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 của ILO (tháng 12/2011). 

 

    Tại hội thảo, các báo cáo khác xoay quanh các chủ đề: vai trò của ASXH đối với phụ nữ, trẻ em và gia đình trong bối cảnh di chuyển lao động toàn cầu; Việc đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi; ASXH trong bối cảnh già hóa dân số; ASXH cho người di cư và gia đình người di cư; Định hướng hoàn thiện chính sách ASXH trong bối cảnh kỷ nguyên số: Kinh nghiệm quốc tế; Các nhóm yếu thế và định hướng hoàn thiện chính sách ASXH trong bối cảnh kỷ nguyên số: Trường hợp của Việt Nam.

 

    Phiên thảo luận và đóng góp ý kiến, nhấn mạnh đến việc làm thế nào để hệ thống ASXH bảo đảm được mục tiêu phát triển bền vững. Khái niệm “ASXH theo sàn” được trao đổi bàn luận để bảo đảm hệ thống ASXH bao phủ được cho tất cả mọi người. Việc huy động cộng đồng, hợp tác công tư trong bảo đảm ASXH là cần thiết và rất có ý nghĩa trong bối cảnh kỷ nguyên số như hiện nay.     

 

Đoàn Kim Thắng