Hội nghị Tổng kết công tác Tạp chí, Xuất bản và Thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

12/07/2017

Trong 03 ngày 20-23/6/2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn ngành về Công tác Tạp chí, xuất bản, và Công tác Thư viện năm 2017 tại Cát Bà, Hải Phòng.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Viện Hàn lâm có PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, đại diện lãnh đạo và các cán bộ Tạp chí, Thư viện; các đồng chí trong Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm; đại điện Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng các cán bộ chuyên trách trong các Ban chức năng của Viện Hàn lâm.

Báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm trong năm vừa qua đã nêu rõ những thành tích đạt được cũng như những hạn chế của các Tạp chí Viện Hàn lâm về thể thức xuất bản, hình thức trình bày, cơ chế phân loại chuyên ngành và quy trình biên tập, phản biện; phân tích các nguyên nhân và đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm phát triển tạp chí trong thời gian tới như: quy trình biên tập cần khoa học hơn, chú trọng các tiêu chí chuẩn quốc tế và chất lượng bài viết, cách thức tổ chức, quản lý tạp chí... 04 bài tham luận tiếp theo của các diễn giả, trong đó có ba tham luận về công tác tạp chí và một tham luận về công tác xuất bản cũng tập trung vào các nội dung chủ yếu này.

Phát biểu tổng kết hội thảo về công tác Tạp chí và xuất bản năm 2017, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận, GS.TS. Phạm Văn Đức khẳng định trong thời gian tới, Viện Hàn lâm cần khuyến khích các nhà khoa học công bố sản phẩm nghiên cứu khoa học ra quốc tế, nâng cấp các tạp chí theo hướng chuẩn quốc tế (đảm bảo thống nhất trong hệ thống các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm, đầu tư xây dựng một số Tạp chí tiếp cận dần với tiêu chuẩn quốc tế. GS Phó Chủ tịch Phạm Văn Đức cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ Tạp chí không ngừng nỗ lực và tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm phát triển hơn nữa công tác tạp chí và xuất bản, hướng tới hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

 

Về công tác Thư viện, theo PGS.TS. Bùi Nhật Quang, năm 2017 là năm bản lề trong kế hoạch triển khai Dự án “Xây dựng thư viện điện tử, thư viện số và ngân hàng dữ liệu toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” do Viện Thông tin KHXH chủ trì thực hiện. Theo kế hoạch, Dự án sẽ kết thúc vào năm 2018. Do vậy, để đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm trở thành thư viện hiện đại, có tính liên thông, đồng bộ, cần đẩy mạnh công tác số hóa toàn bộ nguồn tài nguyên thông tin và đổi mới phương thức hoạt động, chuẩn hóa các khâu nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả thông tin theo mô hình thư viện trung tâm. Thư viện KHXH cần phát huy đúng vai trò là đầu mối kết nối của thư viện trung tâm trong hệ thống các thư viện chuyên ngành. Các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với Viện Thông tin KHXH trong đầu tư hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tiến độ dự án, đảm bảo tính thống nhất mục tiêu phát triển thư viện trong toàn Viện Hàn lâm giai đoạn tiếp theo.

 

Hội nghị toàn ngành về công tác Tạp chí, Xuất bản và Thư viện là hoạt động thường niên của Viện Hàn lâm nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công tác này, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghệ thông tin đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới.

 

Lê Hoa

Các tin cũ hơn.............................