Hội thảo “Thực trạng việc bảo đảm sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

04/05/2017

    Ngày 1/3/2017 tại Hà Nội, Viện Công nhân và Công đoàn đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng việc bảo đảm sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, thuộc đề tài cấp Nhà nước “Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam”, mã số: ĐTĐL.XH.07/15, do PGS.TS Vũ Quang Thọ làm Chủ nhiệm.

 

    Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu các kết quả điều tra ban đầu và trao đổi các vấn đề xung quanh nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay. Tham dự hội thảo, ngoài các thành viên của Viện Công nhân và Công đoàn còn có các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Trường Đại học Công đoàn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐTB&XH....

 

    TS. Nguyễn Tuấn Minh và TS. Nghiêm Thị Thủy, Viện Xã hội học đã tham dự và trình bày báo cáo tại hội thảo này. Trong tham luận của mình, TS. Nguyễn Tuấn Minh trình bày về những yếu tố tác động đến hoạt động buôn bán rong ở đô thị và chỉ ra đặc điểm của những người buôn bán rong như một nhóm lao động yếu thế trên thị trường lao động nói chung và khu vực kinh tế phi chính thức nói riêng. TS. Nghiêm Thị Thủy đã báo cáo các vấn đề liên quan đến nhóm lao động di cư và làm sáng tỏ những hạn chế trong các nguồn vốn sinh kế của họ, đây được coi là nguyên nhân làm cho lao động dễ bị tổn thương trong quá trình di cư. Bên cạnh việc trình bày tham luận, hai cán bộ của Viện Xã hội học đã có những trao đổi đóng góp về mặt phương pháp nghiên cứu cho đề tài cấp Nhà nước mà viện Công nhân và Công đoàn đang chủ trì thực hiện.

 

Đức Nhật

Các tin cũ hơn.............................