Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

14/04/2017

    Sáng 9/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007-11/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất lần thứ hai. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

 

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.        

 

    Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương được thành lập ngày 11/4/2007 theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, trên cơ sở hợp nhất 7 Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương. Từ 92 Đảng bộ trực thuộc, đến nay Đảng ủy khối đã sắp xếp tinh gọn đầu mối còn 63 Đảng bộ trực thuộc, với gần 5500 Chi bộ và trên 6,5 vạn Đảng viên. Trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đảng bộ Khối cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

    Diễn văn do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày, nêu rõ: trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

 

    Nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

 

    Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về những kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong 10 năm qua. Chủ tịch nước nêu rõ, qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa.

 

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, với đặc thù là Đảng bộ bao gồm phần lớn đảng viên là cán bộ tham mưu cấp chiến lược ở các cơ quan Trung ương, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả sáu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống vẻ vang xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, phát huy thành tích, kết quả đạt được sau 10 năm thành lập, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Qua đó đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

    Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Đảng bộ Khối bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng - Khối cơ quan Trung ương tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 

Hà Phương

Các tin cũ hơn.............................