Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Xã hội học Việt Nam

13/04/2017

    Ngày 8 tháng 4 năm 2017, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Xã hội học Việt Nam đã được tiến hành trọng thể tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng  đông đảo 102 hội viên đến từ các viện nghiên cứu, các học viện và các trường đại học trong cả nước.

 

    Đại hội đã nghe và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của Thường vụ Hội; Báo cáo tài chính Hội, và nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo trên.

 

    Đại hội nhấn mạnh việc phát huy một số kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có việc hoàn thiện tổ chức xây dựng mạng lưới các Chi hội cơ sở, đồng thời xác định phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới là tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghề nghiệp như nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, ứng dụng và phổ biến kiến thức xã hội học, đẩy mạnh việc ra mắt tạp chí và website của Hội. Đại hội cũng lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Hội cần phát huy sự chủ động và sáng kiến hoạt động đa dạng từ các Chi hội cơ sở, kiện toàn bộ máy tổ chức và tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các hoạt động chung của Hội.

 

    Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ III bao gồm 27 đồng chí. Đại hội giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội nhiệm kỳ cũ cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tổ chức họp và bầu ra Ban Thường vụ Hội và các chức danh: Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch Hội, Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Điều lệ Hội và thông báo kết quả tới các Chi hội.

 

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Hội Xã hội học Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra nhiều góp ý quan trọng cho công tác Hội trong nhiệm kỳ tới như việc nâng cao tiếng nói, vị thế của Hội trong các hoạt động nghề nghiệp, tăng cường mối liên hệ giữa các Chi hội cơ sở đẩy mạnh hoạt động tư vấn và phản biện xã hội…

 

    Toàn thể Hội viên Hội Xã hội học Việt Nam đến từ các Chi hội cơ sở thể hiện sự nhất trí cao đối với kết quả của Đại hội lần thứ III. Hội Xã hội học Việt Nam phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của Hội, nâng cao vị thế, vai trò và đóng góp của Hội Xã hội học Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước những năm tới.

 

Lê Hoa