Thư mời viết bài tham luận hội thảo quốc tế "Biến đổi dân số, Di cư và Phát triển bền vững"

10/09/2018

 

 

 

 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

VIỆN XÃ HỘI HỌC

 

Thư mời viết bài tham luận

 

Viện Xã hội học trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài và thuyết trình cho hội thảo quốc tế “Biến đổi dân số, Di cư và Phát triển bền vững”, diễn ra vào ngày 19 tháng Mười năm 2018 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), số 1 Liễu Giai, Hà Nội.

 

 

GIỚI THIỆU

 

Quá trình quá độ dân số đang diễn ra tại Việt nam đặt ra cả những cơ hội và thách thức cho việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, như các giai đoạn biến đổi dân số đa dạng trên cả nước, cơ cấu dân số vàng, tỉ lệ giới tính khi sinh cao, dân số già hóa nhanh, sự gia tăng của di cư cũng như sự phát triển nguồn nhân lực.

 

Hội thảo quốc tế này là diễn đàn cho các học giả và nhà hoạch định chính sách xem xét các kinh nghiệm quốc tế và bài học trong giai đoạn hậu quá độ dân số, định hướng nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực chính sách liên quan nhằm vượt qua những thách thức và tận dụng những cơ hội của biến đổi dân số. Chủ đề của hội thảo bao gồm:

 

     - Các xu hướng và những khác biệt trong biến đổi dân số

     - Thực trạng cơ cấu dân số vàng và nguồn lao động

     - Phát triển giáo dục và nhân lực bền vững

     - Các yếu tố quyết định và hệ quả của mức sinh thấp

     - Tỉ lệ giới tính khi sinh

     - Sức khỏe, bệnh tật và tử vong

     - Già hóa dân số và an sinh xã hội

     - Di cư trong bối cảnh đô thị hóa và hậu quá độ dân số

     - Các vấn đề dân số và phát triển khác…

 

 

THỂ LỆ GỬI BÀI THAM GIA HỘI THẢO

 

Mỗi tham luận bao gồm một bản tóm tắt (300 đến 500 từ), một bài viết có độ dài từ 4000 đến 6000 từ và một bài trình chiếu (tối đa 30 slide Powerpoint) kết quả nghiên cứu khoa học do tác giả thực hiện và chưa được xuất bản. Tất cả ba loại tài liệu trên có thể được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng học thuật thông thường và gửi đến địa chỉ email bên dưới hoặc qua trang web của hội thảo.

Đề nghị tác giả/đồng tác giả gửi bản tóm tắt kèm theo họ tên, nơi công tác và địa chỉ email. Sau khi xem xét, ban tổ chức sẽ thông báo đến các giả những bài tóm tắt được lựa chọn để chuẩn bị gửi bài viết có độ dài từ 9 đến 15 trang (4000 đến 6000 từ) bao gồm các bảng, số liệu, trích dẫn và phụ lục được trình bày trong Microsoft Word.

 

 

KỲ HẠN GỬI BÀI VÀ ĐĂNG KÝ

 

     - Gửi bản tóm tắt: 17 tháng 9 năm 2018

     - Thông báo chấp nhận bài viết: 21 tháng 9 năm 2018

     - Đăng ký tham dự: 25 tháng 9 năm 2018

     - Nộp bài tham luận: 9 tháng 10 năm 2018

     - Nộp bản trình chiếu: 15 tháng 10 năm 2018

     - Hội thảo: 19 tháng 10 năm 2018 (sáng và chiều)

 

 

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Phòng Hội thảo 3D (tầng 3), Nhà A

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam

Quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua thư ký hội thảo là TS. Nghiêm Thị Thủy

(Điện thoại 62730527 / 0906034248) hoặc qua email phongqlkh@ios.org.vn