Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Viện Xã hội học, Ủy ban Kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công đoàn - Nhiệm kỳ 2016-2021

24/01/2017

I. BCH Công đoàn: 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Thu Hường

Chủ tịch

2

Đoàn Kim Thắng

Phó Chủ tịch

3

Trần Nguyệt Minh Thu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Vũ Hoàng Lan

Trưởng Ban Nữ công 

5

Lê Thị Hoa

Phụ trách công tác tài chính 

 

II. Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Trần Nguyệt Minh Thu

Chủ nhiệm 

2

Trịnh Thị Phượng

Phó Chủ nhiệm 

3

Phạm Ngọc Tân

Ủy viên

 

III. Tổ trưởng Tổ Công đoàn

STT

Họ và tên

Tổ

Đơn vị

1

Lương Ngọc Thúy

1

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Nông thôn

- đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc

2

Nguyễn Thị Ngọc Hà

2

- Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế - Phòng Đô thị

3

Nghiêm Thị Thủy

3

- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xã hội

- Phòng Dân số và Môi trường

- đ/c Đặng Nguyên Anh

4

Lê Thị Kim Dung

4

- Phòng An sinh và Công tác xã hội

- Phòng Thông tin - Thư viện

5

Đặng Thị Linh

5

- Phòng Biên tập - Trị sự

- Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

- Phòng Văn hóa

 

Công đoàn Viện Xã hội học