Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu báo cáo “Xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam”

10/04/2019

Ngày 29/3/2019 tại Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng, số 8 Chu Văn An, Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam (VNCA) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam”. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung phân tích xu hướng già hóa dân số, các yếu tố tác động đến quá trình già hóa dân số và đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số đang diễn ra ở Việt Nam. Các đại biểu tham dự đến từ các cơ quan như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Ủy ban Về các vấn đề xã hội - Quốc hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một số trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã tập trung thảo luận về thách thức đối với việc xây dựng chính sách quốc gia thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra ở Việt Nam. Một số chuyên gia nghiên cứu của Viện Xã hội học được mời tham dự phản biện báo cáo đã nhấn mạnh đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu hướng đến hoàn thiện khung chính sách, trong đó phát huy tiềm năng và cơ hội tham gia của các chủ thể xã hội (công, tư, gia đình, cộng đồng, các tổ chức xã hội...) đối với chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh xã hội chuyển đổi và già hóa dân số ở Việt Nam.

 

Nguyễn Đức Chiện