Viện Xã hội học tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2019

03/04/2019

Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả công tác của năm 2018 và hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Viện Hàn lâm với phương châm hành động Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển, ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Xã hội học đã tổ chức Lễ phát động thi đua yêu nước tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn Viện Xã hội học trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và công bố danh sách các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Về phía Công đoàn, năm 2018, Viện Xã hội học có 02 đoàn viên công đoàn được khen thưởng toàn diện; 02 đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà và 02 đoàn viên công đoàn được khen thưởng chuyên đề văn hóa - thể thao. Đặc biệt, trong năm 2018, Viện Xã hội học có 01 đoàn viên Công đoàn được Công đoàn viên chức Việt Nam khen thưởng vì những thành tích trong công tác Công đoàn và đóng góp vào sự vững mạnh của cơ quan, đơn vị. PGS.TS Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học chúc mừng và trao tặng bằng khen cho các tập thế và cá nhận tiêu biểu đạt các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2018.

 

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Vinh cũng đã phát biểu phát động thi đua năm 2019, quán triệt các nội dung thi đua, đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước phát triển mới trong năm 2019 trên các lĩnh vực công tác.

 

Đại diện các Phòng/Trung tâm, Công đoàn, Chi đoàn tích cực phát biểu hưởng ứng phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019.

 

Lễ phát động phong trào thi đua hàng năm của Viện Xã hội học là dịp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với sự phát triển của đất nước, gắn với xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, cán bộ Viện Xã hội học sẽ chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác - đồng thời góp phần nghiên cứu lý luận phục vụ nhiệm vụ tư vấn chính sách, xây dựng các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

 

Vân Anh