Viện Xã hội học tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

07/03/2017

    Trong khuôn khổ kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2017, Viện Xã hội học đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả công tác năm 2016, nâng cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017, với tinh thần và phương châm hành động “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”.

 

Viện Xã hội học tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

 

    Tại buổi lễ, Lãnh đạo Viện và Công đoàn đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016. Có 05 tập thể cấp phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin - Thư viện, Phòng Đô thị, Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội); có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện, 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Viện khen thưởng. Về hoạt động Công đoàn, năm 2016, Công đoàn Viện Xã hội học đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh; 03 công đoàn viên được tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn; 03 công đoàn viên được tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 03 công đoàn viên được tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hóa - Thể dục - Thể thao năm 2016”.


    PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Viện trưởng phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng của Viện đã phổ biến kế hoạch thi đua - khen thưởng năm 2017, đồng thời quán triệt những yêu cầu và nội dung của công tác thi đua - khen thưởng và phát động thi đua năm 2017.
Đại diện các Phòng/Trung tâm, Công đoàn, Chi đoàn tích cực phát biểu hưởng ứng phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2017.


    Lễ phát động phong trào thi đua hàng năm của Viện Xã hội học diễn ra đầu năm cùng với việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với sự phát triển của đất nước, gắn với xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị. Lễ phát động phong trào thi đua năm 2017 đã tạo không khí thi đua thiết thực nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Vân Anh