Tọa đàm khoa học giữa kỳ năm 2021

09/08/2021

 

Từ ngày 27/7 đến ngày 3/8/2021, Viện Xã hội học tổ chức tọa đàm khoa học giữa kỳ đợt I cho hệ đề tài cấp Cơ sở và Báo cáo thường niên xã hội học năm 2021. Các chủ nhiệm đề tài báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu, chia sẻ thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai và đề ra kế hoạch hoàn thiện báo cáo cuối cùng. Báo cáo thường niên xã hội học và hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2021 của Viện tập trung đánh giá những vấn đề xã hội nổi bật như: Vấn đề người cao tuổi, dân số, lao động việc làm, nông dân, nông thôn, tác động của công nghệ thông tin, công nghệ số và vấn đề an toàn xã hội, niềm tin xã hội, trong đó có niềm tin của người dân trong đại dịch Covid-19… Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều đề tài đã lựa chọn phương pháp khảo sát online để thu thập thông tin. Ưu điểm của phương pháp này giúp các đề tài có thể mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia trả lời, tiết kiệm thời gian và kinh phí hơn so với phương pháp bảng hỏi truyền thống, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh không thể tổ chức khảo sát trực tiếp tại thực địa.

Từ kết quả báo cáo của các chủ nhiệm đề tài cho thấy, các đề tài đang nỗ lực triển khai thực hiện theo mục tiêu và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp đã tác động không nhỏ tới việc triển khai thực địa của một số đề tài, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lương nghiên cứu. Những nhận xét, góp ý của đồng nghiệp qua buổi tọa đàm đã giúp cho các chủ nhiệm đề tài có thêm thông tin, cách xử lý vấn đề nhằm đảm bảo mục tiêu nghiên cứu, phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo cuối cùng. Báo cáo xã hội và hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2021 của Viện Xã hội học dự kiến sẽ được nghiệm thu vào cuối tháng 10/2021.

Nguyễn Thị Huyền Giang