Xét duyệt hệ đề tài cấp cơ sở năm 2022

12/06/2021

 

Theo kế hoạch khoa học năm 2021, từ ngày 04-07/6/2021, Viện Xã hội học đã tiến hành xét duyệt thuyết minh hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2022. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, Viện Xã hội học quyết định xét duyệt theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2022 với 16 đề xuất, chủ yếu tập trung vào các vấn đề xã hội được đặt ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như những vấn đề cấp thiết được xã hội quan tâm như: chuyển đổi số trong lao động việc làm và giáo dục; hợp tác công tư trong đào tạo nghề; các dịch vụ công tác xã hội trong học đường; vấn đề tự an sinh của lao động phi chính thức trong bối cảnh Covid-19; chăm sóc sức khỏe của lao động di cư nước ngoài; nhận thức về giá trị bản thân của trẻ vị thành niên, giá trị của con cái trong gia đình; tham gia của người nông dân vào các tổ chức cộng đồng; sự chuẩn bị cho tuổi già và tham gia xã hội của người cao tuổi; sinh con ở tuổi vị thành niên của người dân tộc thiểu số. 

Các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh nghiên cứu. Hoạt động xét duyệt theo hình thức trực tuyến diễn ra theo đúng quy chế quản lý khoa học, các hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan, khoa học và đảm bảo chất lượng tốt. Kết quả xét duyệt có 16 thuyết minh được thông qua. Sau khi các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng, Viện đã lập danh sách hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2022 gửi Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt.

Nguyễn Thị Huyền Giang