Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước”

12/04/2021

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên trong việc tìm hiểu về quá trình học nghiên cứu sinh và được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Xã hội học, sáng ngày 06 tháng 4 năm 2021, Chi đoàn cơ sở Viện Xã hội học đã tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước”. Tham dự tọa đàm có các diễn giả mới hoàn thành chương trình đào tạo nghiên cứu sinh, các đồng nghiệp và các đồng chí đoàn viên Chi đoàn.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong quá trình tham gia chương trình đào tạo nghiên cứu sinh. Các diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình nghiên cứu sinh đối với cán bộ nghiên cứu, đồng thời gợi mở một số vấn đề liên quan đến việc học nghiên cứu sinh như xác định rõ mục đích học tập; tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin về cơ sở đào tạo, ngành đào tạo và các yêu cầu của cơ sở đào tạo; lựa chọn chủ đề và người hướng dẫn nghiên cứu; tổng quan tài liệu và việc sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu; hoàn thiện các chuyên đề gắn với xuất bản phẩm. Buổi tọa đàm đã tổng hợp được nhiều thông tin, kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, thiết thực cho các nghiên cứu viên trẻ của Viện đang có kế hoạch học nghiên cứu sinh ở trong nước hay nước ngoài.

Nguyễn Thị Xuân