Viện Xã hội học tổ chức lễ phát động phong trào thi đua năm 2021

20/04/2021

Trong khuôn khổ kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021, tiếp nối lễ phát động thi đua yêu nước năm 2021 của Viện Hàn lâm, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích cán bộ, viên chức và người lao động Viện Xã hội học tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Viện Hàn lâm, ngày 13 tháng 4 năm 2021, Viện Xã hội học đã tổ chức Lễ phát động thi đua tại đơn vị, với tinh thần và phương châm hành động “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển

Mở đầu buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn  Viện Xã hội học công bố danh sách các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học đã chúc mừng và trao thưởng cho các tập thế và cá nhận tiêu biểu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020. Tiếp đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc trình bày Kế hoạch thi đua năm 2021 của Viện Xã hội học, thể hiện rõ những yêu cầu và nội dung của công tác thi đua - khen thưởng năm 2021.  

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh đã phát biểu phát động thi đua năm 2021, nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa của công tác thi đua; đồng thời khuyến khích cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao năng lực, đoàn kết và hợp tác vượt qua khó khăn thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

Đại diện các Phòng/Trung tâm, Công đoàn, Chi đoàn tích cực phát biểu hưởng ứng phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021.

Lễ phát động phong trào thi đua hàng năm của Viện Xã hội học luôn là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối với sự phát triển của đất nước, gắn với xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị. Lễ phát động phong trào thi đua năm 2021 đã tạo không khí thi đua thiết thực nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng, Nhà nước.

 

Vân Anh