Hội thảo khoa học “Phúc lợi xã hội và hạnh phúc ở Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học”

01/12/2020

Ngày 17/11/2020 tại Hà Nội, Viện Xã hội học tổ chức hội thảo khoa học cấp Viện Hàn lâm với chủ đề “Phúc lợi xã hội và hạnh phúc ở Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học”. Tham dự hội thảo có GS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học và các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu và trường đại học khác trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Đặng Nguyên Anh khẳng định hạnh phúc của người dân là mối quan tâm lớn và mục tiêu hướng đến của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng và tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nghiên cứu về hạnh phúc còn mới mẻ, nhất là theo hướng tiếp cận xã hội học. Cùng với đó, chủ đề phúc lợi xã hội cũng cần được nghiên cứu sâu hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm.

Hội thảo được tổ chức thành 2 phiên với 7 tham luận được rút ra từ các nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế trong thời gian vừa qua về phúc lợi xã hội và hạnh phúc. Phiên 1, với chủ đề về hạnh phúc, các tham luận giới thiệu bức tranh chung về nghiên cứu hạnh phúc tại các nước Đông Á và Việt Nam, khái niệm hạnh phúc và việc đo lường hạnh phúc, các tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc, hạnh phúc tại nơi làm việc của lao động nữ. Phiên 2 tập trung về chủ đề phúc lợi xã hội. Các tham luận trình bày về mối quan hệ của phúc lợi xã hội với các vấn đề xã hội hiện nay như mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, chất lượng cuộc sống và mong muốn của người lao động tại các khu công nghiệp; cũng như vai trò của nó trong việc nâng cao hạnh phúc cho nhóm yếu thế.

Trong buổi hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận và đưa ra ý kiến về vấn đề phương pháp luận, cách tiếp cận, các chỉ báo đo lường về phúc lợi xã hội và hạnh phúc để xây dựng chính sách ở Việt Nam. Những ý kiến thảo luận đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới về chủ đề phúc lợi xã hội và hạnh phúc tại Việt Nam trong tương lai. 

 

Khuất Thị Diệu Linh