Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2020-2025

25/06/2020

Sáng 16 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Xã hội học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Lã Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đại diện BCH Chi đoàn cùng 20 đảng viên Chi bộ Viện Xã hội học.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các dự thảo báo cáo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-205.

Với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở, Đại hội đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến giúp hoàn thiện các dự thảo báo cáo. Các ý kiến đều khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy, đảng viên Chi bộ Viện Xã hội học luôn coi trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý thức trách nhiệm, nêu gương của mỗi đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, công tác nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng, hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường; Chi bộ luôn quan tâm tới công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp được 6 quần chúng ưu tú vào Đảng. Sinh hoạt Chi bộ ngày càng chủ động và đi vào nề nếp; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm Chi bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2017 Chi bộ Viện Xã hội học được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Do coi trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ nên trong những năm qua, Chi bộ và Viện luôn giữ vững ổn định, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Viện.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí: đồng chí Nguyễn Đức Vinh, đồng chí Nguyễn Đức Chiện, đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh và đồng chí Trịnh Thị Phượng. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Đức Vinh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đức Chiện được bầu là Phó Bí thư Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Lã Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Xã hội học, và cho rằng các ý kiến phát biểu của đảng viên tại đại hội đã thể hiện tinh thần xây dựng và sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Lã Thị Thu Thủy cũng chỉ đạo, trong thời gian tới, Chi ủy, Chi bộ Viện Xã hội học cần tăng cường xuất bản phẩm quốc tế, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về lĩnh vực khoa học xã hội và chú trọng hơn nữa đến công tác kiện toàn cán bộ, trong đó quy hoạch cán bộ cần chú ý đến bồi dưỡng lý luận chính trị; cần xác định vị trí việc làm của cán bộ; đồng thời công tác phát triển đảng cần được tiếp tục phát huy trên cơ sở tương quan so sánh với tổng số cán bộ hiện nay trong Viện.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Vinh đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, sự hướng dẫn nhiệt tình của Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm và cá nhân đồng chí Lã Thị Thu Thủy, qua đó hoạt động của Chi bộ Viện Xã hội học ngày càng đi vào nền nếp; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh xin hứa sẽ tiếp thu và triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lã Thị Thu Thủy trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thay mặt Đoàn Chủ tịch và cấp ủy khóa mới kêu gọi tập thể cấp ủy nhiệm kỳ mới và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Xã hội học phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh từ Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Viện Xã hội học

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Viện Xã hội học

 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

 

Đồng chí Lã Thị Thu Thủy thay mặt BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lã Thị Thu Thủy thay mặt BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam                                                       tặng hoa chúc mừng Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

 

Chi bộ Viện Xã hội học chụp ảnh lưu niệm

Chi bộ Viện Xã hội học chụp ảnh lưu niệm

 

Lê Hoa

 

Lê Hoa