Thông báo đăng ký bài hội thảo khoa học “Hải Vân: 30 năm Đổi mới và phát triển”

15/03/2017

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN XÃ HỘI HỌC

________________

 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

“Hải Vân: 30 năm Đổi mới và phát triển”

 

    Hải Vân – một xã vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là địa phương có liên kết và gắn bó chặt chẽ với Viện Xã hội học trong bốn thập kỷ qua. Năm 1978, các cán bộ nghiên cứu của Viện cùng giáo sư Francois Houtart và Genneviève Lemercinier (Bỉ) đã tổ chức điền tra xã hội học về phát triển nông thôn Hải Vân. Kết quả cuộc điều tra được xuất bản (1981) bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Năm 2001, giáo sư Francois Houtart và Viện Xã hội học đã tổ chức dịch thuật xuất bản công trình ra tiếng Việt với nhan đề “Xã hội học về một xã ở Việt Nam: Tham gia xã hội, Các mô hình văn hóa, Gia đình, Tôn giáo ở xã Hải Vân”. Nghiên cứu xã hội học về Hải Vân đến nay đã được 35 năm, nhưng vẫn còn nguyên giá trị như một công trình xã hội học nông thôn đầu tiên của Việt Nam trong thời kỳ đó.

 

    Nhân dịp 40 năm thành lập Ban Xã hội học (1977), (hiện nay là Viện Xã hội học), và kỷ niệm mối quan hệ hợp tác vững bền giữa Viện và địa phương trong nhiều thập kỷ qua, Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hải Vân: 30 năm Đổi mới và phát triển” vào đầu tháng 5 tại Hà Nội.

 

    Mục đích của Hội thảo:

    1)  Tập trung làm rõ các chiều  cạnh của  chuyển đổi trong ba thập niên Đổi mới (1986-2016) như: cơ cấu xã hội, nghề nghiệp; các mô hình văn hóa, giáo dục, dân số, y tế; biến đổi thiết chế, tổ chức xã hội; an sinh phúc lợi xã hôi; môi trường, biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội mới nảy sinh ở Hải Vân thời kỳ Đổi mới.

 

    2)  Hội thảo cũng là dịp để công bố các tư liệu hình ảnh nghiên cứu, hình ảnh về mối quan hệ hợp tác giữa cán bộ Viện Xã hội học và chính quyền, nhân dân xã Hải Vân theo trình tự thời gian..

 

    Các cá nhân và nhóm cán bộ nghiên cứu quan tâm có thể đăng ký gửi tóm tắt bài viết về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế theo địa chỉ e-mail: phongqlkhxhh@gmail.com trước ngày 20 tháng 3 năm 2017; bài viết toàn văn gửi chậm nhất ngày 3 tháng 4 năm 2017.

 

    Xin trân trọng thông báo./.

Viện Xã hội học