Thông tin bài trình bày về Cách mạng 4.0 của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

17/10/2017

BCH Chi Đoàn xin chuyển tiếp thông tin bài trình bày về Cách mạng 4.0 của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới các đồng chí đoàn viên trong Chi Đoàn.

Kính gửi Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Chấp hành các đơn vị trực thuộc,

Cách mạng 4.0 là cuộc Cách mạng có xu hướng kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối Internet và các hệ thống kết nối Internet. Cách mạng 4.0 đang tác động mạnh mẽ và toàn diện đến thế giới đương đại. Rất nhiều Hội thảo, báo cáo Khoa học đã tìm hiểu về cuộc Cách mạng mang tính toàn cầu này. 
VP Đoàn xin gửi các Đ/c bài trình bày về Cách mạng 4.0 của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do TS. Nguyễn Thắng làm trưởng nhóm. Bài viết  này đã được báo cáo tại Bộ Chính trị và cập nhật đến thời điểm tháng 8/2017.
VP Đoàn mong các cơ sở Đoàn chia sẻ rộng rãi tới các bạn Đoàn viên, Thanh niên trong đơn vị mình để các bạn có cái nhìn đúng và sâu sắc hơn về cuộc Cách mạng 4.0.
 
Trân trọng cảm ơn.
VP Đoàn TN.