Thông báo sinh hoạt khoa học Chi đoàn ngày 14/9

08/09/2017

Kính gửi các đồng chí,

 
Vì một số lý do khác nhau, buổi sinh hoạt khoa học ngày 24/8 mà BCH thông báo đã chưa được diễn ra. Ngày thứ 5 tuần sau (14/9) chúng ta sẽ trở lại với chủ đề này.
 
- Thời gian: từ 9h-16h ngày 14/9
- Địa điểm: Phòng HT2
 
Đây không chỉ là hoạt động sinh hoạt khoa học của Chi đoàn mà còn là một trong các buổi thực hành, củng cố kĩ năng đọc hiểu, phân tích bảng số liệu hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu trẻ để chuẩn bị cho bài kiểm tra của Lãnh đạo Viện vào tuần đầu tháng 10 tới.
 
Vậy các đồng chí quan tâm và tham gia xin mời gửi bài tóm tắt về cho diễn giả trước 10h ngày thứ 3 tuần sau (12/9). Đây là yêu cầu của diễn giả, các đồng chí có thể xem lại thư trước BCH đã gửi nội dung chi tiết.
 
Trân trọng
 
TM.BCH Chi đoàn
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà