Chương trình tình nguyện hè 2017

12/07/2017

Kính gửi các đồng chí,

 
BCH Chi đoàn xin gửi tới các đồng chí kế hoạch chương trình tình nguyện hè năm 2017 của Chi đoàn Viện XHH phối hợp với Chi đoàn Văn phòng&CQCN và Chi đoàn Viện nghiên cứu Tôn giáo trong 02 ngày 21-22/7/2017.
 
Các đồng chí tình nguyện tham gia chương trình xin gửi đăng ký về BCH qua email trước ngày 12/7/2017 để BCH lập danh sách và chuẩn bị các công việc.
 
Trân trọng
 
TM BCH Chi đoàn
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà

Các tin cũ hơn.............................