Giới thiệu Tạp chí Xã hội học

21/09/2018

    Việc thành lập Ban Xã hội học tại Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam vào năm 1977 đã tạo cơ sở ban đầu cho quá trình phát triển của xã hội học Việt Nam nói chung, trong đó có sự ra đời của Tạp chí Xã hội học. Tạp chí bắt đầu ra mắt số đầu tiên vào quý 1 năm 1983 theo Giấy phép xuất bản số 26/XB-BC do Bộ Văn hóa và Thông tin cấp ngày 1/1/1983. Tiền thân của Tạp chí Xã hội học là tờ “Thông báo Xã hội học” được phát hành năm 1982. Theo thời gian, Tạp chí Xã hội học đã liên tục phát triển cùng Viện Xã hội học và ngành Xã hội học Việt Nam. Tạp chí luôn là cơ quan ngôn luận của ngành xã hội học, là diễn đàn của giới nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng xã hội học, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu và đào tạo xã hội học ở Việt Nam.

 

    Tổng Biên tập đầu tiên là Giáo sư Vũ Khiêu (giai đoạn 1983-1988). Các Tổng Biên tập tiếp theo là PGS. Tương Lai (1989-2000), GS.TS Trịnh Duy Luân (các giai đoạn 2000-2001 và 2006-2011), PGS.TS Mai Quỳnh Nam (giai đoạn 2001-2005) và từ năm 2012 đến nay là PGS.TS Đặng Nguyên Anh. Tạp chí có Hội đồng biên tập gồm  thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành khoa học có chuyên môn, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong việc xét duyệt và phản biện các công trình nghiên cứu xã hội học. Trong quá trình phát triển, Tạp chí Xã hội học đã tập hợp được đông đảo đội ngũ cộng tác viên bao gồm các nhà quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, các nghiên cứu sinh xã hội học… từ các cơ quan, các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Nhiều tác giả nước ngoài cùng với cán bộ trong Viện đã viết bài đăng trên Tạp chí và có những đóng giá trị cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam.

 

    Tạp chí Xã hội học tiếng Việt được xuất bản mỗi năm bốn số và cho đến tháng 6/2018 đã phát hành được 142 số với gần 2.000 bài viết. Các bài nghiên cứu được công bố trên Tạp chí luôn phản ánh chân thực những hướng nghiên cứu chủ yếu của Viện Xã hội học cũng như của ngành xã hội học Việt Nam nói chung, góp phần giải quyết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của Xã hội học, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Là diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà nghiên cứu và giảng dạy xã hội học, Tạp chí Xã hội học đã nỗ lực thể hiện bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học. Các bài viết xoay quanh các chủ đề biến đổi dân số, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn, xã hội học lao động, công nghệ, xã hội học văn hóa, xã hội học gia đình, xã hội học sức khỏe, xã hội học truyền thông đại chúng, an sinh xã hội, chính sách xã hội và công tác xã hội, xã hội học môi trường v.v…

 

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Xã hội học tiếng Việt đã trở thành nguồn tham khảo quen thuộc không chỉ trong giới xã hội học mà cả trong hầu hết các cơ sở đào tạo khoa học xã hội, các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước. Tạp chí luôn bám sát và phục vụ tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh động hoạt động nghiên cứu và đào tạo xã hội học trên phạm vi cả nước. Tạp chí Xã hội học đã nhiều lần đạt danh hiệu Tập thể lao động suất sắc, 20 lần nhận được bằng khen cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bắt đầu từ năm 2013, Tạp chí đã xuất bản số tiếng Anh (với tên gọi Sociology), chu kỳ 2 số mỗi năm, nhằm góp phần từng bước hội nhập với thế giới. Ấn phẩm Sociology không chỉ được các độc giả trong và ngoài nước đón nhận mà còn là diễn đàn của một số học giả nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam. Tạp chí Sociology có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và truyền bá tri thức va thành tựu của ngành xã hội học Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

 

TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC