Tòa soạn Tạp Chí Xã Hội Học

18/11/2015

Tạp chí Xã hội học là cơ quan ngôn luận của Viện Xã hội học; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Xã hội học.

Tạp chí Xã hội học được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về Báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tạp chí Xã hội học phát hành số đầu tiên vào quý 1 năm 1983. Hiện nay, tạp chí Xã hội học phát hành mỗi năm 6 số gồm 4 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh. Tạp chí Xã hội học là diễn đàn của giới nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam. Đó là tiếng nói và cầu nối quan trọng các hoạt động nghiên cứu của Viện với các cơ quan, các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài.Thông qua các bài giới thiệu trên tạp chí, các nhà nghiên cứu không chỉ có những thông tin về hoạt động nghiên cứu xã hội học trên thế giới mà còn tìm thấy những bài học cần thiết cho việc định hướng, lựa chọn các vấn đề nghiên cứu phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ:

1. GS. TS. Trịnh Duy Luân

2. Th.S Nguyễn Tuấn Minh

3. Th.S Lê Thị Hoa

4. CN Đặng Thị Linh

5. Th.S Hoàng Vũ Linh Chi

Email: tapchixahoihoc@ios.org.vn

ĐT: +84 62730704