Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho cư dân nông thôn

17/06/2017
     ​Ở Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội gồm Mặt trận tổ quốc, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh và đoàn Thanh niên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, các tổ chức này còn tham gia tích cực vào các dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hiện nay, các nghiên cứu về vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội phần lớn mới chỉ dừng ở việc đánh giá thực trạng trợ giúp của các tổ chức này đối với các nhóm đối tượng thụ hưởng. Trong khi đó, còn thiếu những nghiên cứu đánh giá về mặt tư vấn chính sách đối với việc đảm bảo an sinh xã hội của các tổ chức này đối với cư dân nông thôn với tư cách như là một chủ thể phúc lợi. Năm 2016, Viện Xã hội học đã thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho cư dân nông thôn[1].

     Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy một số điểm đáng chú ý sau. Thứ nhất, hoạt động cho vay vốn, đào tạo rất phát triển ở các tổ chức chính trị - xã hội hiện nay mặc dù đây không phải là hoạt động chủ yếu được quy định dành cho các tổ chức này. Hay nói cách khác vai trò phát triển kinh tế của các tổ chức chính trị-xã hội đang có ưu thế hơn so với các vai trò khác, nó trở thành một hoạt động, một lý do quan trọng để thu hút các thành viên. Thứ hai, liên quan đến tư vấn về mặt chính sách, nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố vùng miền là một chỉ báo quan trọng trong việc xây dựng các kế hoạch hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Việc nắm bắt được sự khác biệt vùng miền, khu vực giúp các đoàn thể này tìm cho mình các phương thức hoạt động phù hợp với từng địa phương cụ thể, từ đó tạo động lực cũng như sự thu hút đối với các thành viên và những người chưa phải là thành viên. Trong vấn đề mở rộng thành viên của các tổ chức đoàn thể cần phải quan tâm hơn nữa tới nhóm cư dân có mức thu nhập trung bình.

     Hiện nay các hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cho thấy dường như chỉ đáp ứng được nhu cầu của hai nhóm người có mức sống đối lập nhau đó là những người nghèo nhất và những người có mức sống trung bình khá trở lên. Nhóm nghèo bị thu hút bởi lợi ích kinh tế mà họ có được khi tham gia tổ chức. Nhóm trung bình khá trở lên tham gia vì được giao lưu, được trao đổi, thúc đẩy vốn xã hội. Trong khi đó nhóm có mức thu nhập trung bình có thể nói là nhóm chiếm tỷ lệ chủ yếu trong xã hội nông thôn hiện nay dường như chưa được quan tâm. Hay nói đúng hơn là họ chưa tìm thấy được một giá trị, ý nghĩa thực sự khi tham gia các đoàn thể này. Vì thế nên có sự quan tâm đến nhóm này nhiều hơn thông qua việc tìm hiểu các nhu cầu, mong muốn của họ để một mặt giữ chân những thành viên hiện có, mặt khác thu hút thêm sự tham gia của các thành viên mới.
 

[1] Đề tài do nghiên cứu viên Nguyễn Thanh Thủy, phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội - Viện Xã hội học làm chủ nhiệm. Quý độc giả có thể tham khảo toàn văn tại Thư viện của Viện Xã hội học. Địa chỉ: Phòng 902, Tầng 9, Số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (04) 62730714.​

Viện Xã hội học

    Nội dung đang được cập nhật