Tọa đàm “Kỹ năng sử dụng phần mềm phân tích định lượng SPSS”

05/04/2017

    Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017 và chuỗi hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ nghiên cứu trẻ, chiều ngày 28 và 31/3/2017, Chi đoàn cơ sở Viện xã hội học đã tổ chức 02 buổi tọa đàm trao đổi về kỹ năng sử dụng phần mềm phân tích định lượng SPSS do đoàn viên Nguyễn Thị Xuân trình bày. Các buổi Tọa đàm có sự tham gia của các đoàn viên thuộc khối nghiên cứu và một số đoàn viên thuộc khối chức năng của Viện Xã hội học.

 

    Các buổi Tọa đàm tập trung chủ yếu vào việc sử dụng phần mềm phân tích định lượng SPSS phiên bản 20.0 để tiến hành phân tích và xử lý số liệu nhằm phục vụ cho việc viết báo cáo trong nghiên cứu xã hội học. Các buổi Tọa đàm đã thảo luận một số cách sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0 đơn giản như việc nối file, làm sạch số liệu, phân tích tần suất, kiểm định các trường dữ liệu và phân tích tương quan. Ngoài ra, việc đọc và hiểu các bảng số liệu khi phân tích định lượng cũng là một nội dung quan trọng được thảo luận trong buổi Tọa đàm.

 

    Các buổi Tọa đàm với sự tham gia tranh luận sôi nổi của các đoàn viên tham gia giúp các cán bộ trẻ hiểu được một số thao tác xử lý dữ liệu cơ bản trong phần mềm SPSS, đọc hiểu các bảng biểu tần suất, phân tích tương quan và xử lý số liệu định lượng hiệu quả. Sau 2 buổi Tọa đàm, Ban tổ chức đưa ra 10 câu hỏi luyện tập và đề nghị các bạn đoàn viên nghiêm túc hoàn thành trước khi tham dự buổi tiếp theo.

 

Lê Quang Ngọc

    Nội dung đang được cập nhật