Thông báo Tọa đàm khoa học tháng 10

26/09/2018
Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;
 
Tiếp tục kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, Viện Xã hội học tổ chức Seminar khoa học với chủ đề: "Nghiên cứu về phân tầng xã hội hướng đến phát triển bền vững và bao trùm". 
 
Thời gian: 9h00 - 11h00, thứ tư, ngày 03/10/2018
Địa điểm: Phòng Hội thảo 2, Viện Xã hội học.
 
Phòng QLKH TV & HTQT xin trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ trong Viện tham dự đầy đủ và đúng giờ!
 
Phòng QLKH TV & HTQT,

 

    Nội dung đang được cập nhật