Chương trình Hội thảo Khoa học giữa kỳ năm 2018

06/08/2018

Kính gửi toàn thể cán bộ Viện Xã hội học,

 
Phòng QLKH, TV & HTQT xin gửi tới toàn thể cán bộ Viện Xã hội học lịch Hội thảo khoa học giữa kỳ hệ đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2018.
 
Thời gian: Từ 24- 31/8/2018
Địa điểm: Phòng Hội thảo 2, Tầng 9 Viện Xã hội học
 
Chi tiết lịch Seminar khoa học xem file đính kèm hoặc thông báo bảng tin.
 
Kính mời toàn thể cán bộ Viện tham dự đầy đủ và đúng giờ.
 
Note: Kính mong các Giáo sư Chủ tọa sắp xếp thời gian để điều hành Hội thảo. Nếu có bất kỳ thay đổi nào xin thông báo cho Phòng QLKH biết để điều chỉnh lịch cho phù hợp. 
 
Trân trọng thông báo,
 
Phòng QLKH, TV & HTQT
 
 

    Nội dung đang được cập nhật