Thông báo Seminar khoa học tháng 7/2018

01/07/2018

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;

 
Theo Thông báo Seminar khoa học tháng 7/2018 đã gửi ngày 23/7/2018, Viện Xã hội học sẽ tổ chức tọa đàm khoa học vào lúc 9h00 - 11h00, thứ Hai (30/7/2018). 
Tuy nhiên, do lãnh đạo Viện có cuộc họp đột xuất nên thời gian tổ chức sẽ diễn ra sớm hơn 30 phút.
 
Thời gian: 8h30, thứ Hai, ngày 30/7/2018
 
Trân trọng thông báo!
 
Phòng QLKH TV & HTQT.

    Nội dung đang được cập nhật