Seminar khoa học tháng 4/2018

06/04/2018

Kính gửi toàn thể cán bộ Viện Xã hội học,

 
Tiếp tục kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018 của Viện Xã hội học, trong tháng 4/2018 Viện Xã hội học có mời PGS.TS. Mai Văn Hai (Nguyên cán bộ Viện Xã hội học) đến nói chuyện tại Viện với chủ đề: "Thực hành nghiên cứu khoa học".
 
Thời gian: 14:00 -16:30, ngày 11/04/2018 (thứ tư).
Địa điểm: Phòng HT2, Tầng 9 Viện Xã hội học.
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ Viện Xã hội học sắp xếp thời gian tham dự và trao đổi để buổi Seminar thành công tốt đẹp.
 
 
TM. Phòng QLKH-TV&HTQT
Nghiem Thi Thuy

    Nội dung đang được cập nhật