Thông báo Seminar khoa học tháng 11.

22/11/2017
Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học, 
 
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Viện Xã hội học tổ chức seminar khoa học do ThS Barbora Jirková (giảng viên Đại học Charles, Cộng hoà Séc) trình bày về "Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hoà Séc". 
 
Thời gian: 9h00 - 11h00, ngày 27/11/2017.
 
Địa điểm: Phòng Hội thảo 2, Viện Xã hội học. 
 
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xin trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ trong Viện sắp xếp thời gian tham dự và trao đổi ý kiến tại buổi seminar. 
 
TM. Phòng QLKH&HTQT 
Phạm Ngọc Tân.

    Nội dung đang được cập nhật